28 apr 2021 klocka 10.00 - 12.00

Workshop: Prioritering av åtgärdsidéer inom Åtgärdsprogrammet för miljömål

Siluett av Västra Götaland med texten Utmaninar för ett hållbart Västra Götaland.

Just nu pågår en revidering av vårt åtgärdsprogram för miljömålen som ska vara klar i december 2021. Vi har under våren haft dialoger med relevanta aktörer för insamling av åtgärdsidéer. Vi vill under denna workshop ge er möjligheten att se de åtgärder som kommit in och tycka till om dessa.

Det nuvarande åtgärdsprogrammet (Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland) gäller hela året ut och finns att läsa mer om här:

Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)länk till annan webbplats

Vi kommer skicka ut en sammanställning av de åtgärder som kommit in innan mötet. Upplägget för workshoppen är att först ha en gemensam genomgång kring åtgärdsidéer som kommit in för att sedan dela upp oss i mindre grupper där ni har möjlighet att diskutera och prioritera åtgärdsidéer.

Syfte för dagen

Att deltagarna får möjlighet att tycka till om de åtgärdsidéer som kommit in under de dialoger vi haft för revideringen av åtgärdsprogrammet.

Målgrupp

Aktörer som haft dialog med länsstyrelsen under våren kring revidering av åtgärdsprogrammet för miljömålen (exempelvis kommuner, markägare, intresseorganisationer, näringsliv, ideella organisationer samt andra myndigheter med flera)

Program

Vi återkommer med agenda för dagen.

VAR: Skype (länk skickas ut till anmälda deltagare innan mötet)

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt