31 mar 2021 klocka 10.00 - 12.00

Workshop inför revidering av Åtgärdsprogrammet för miljömål

Siluett av Västra Götaland med texten Utmaninar för ett hållbart Västra Götaland.

Just nu pågår en revidering av vårt åtgärdsprogram för miljömålen som ska vara klar i december 2021. Vi bjuder därför in till en workshop där ni får diskutera åtgärdsidéer inför revideringen av åtgärdsprogrammet.

Det nuvarande åtgärdsprogrammet (Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland) gäller hela året ut och finns att läsa mer om här:

Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)länk till annan webbplats

Om du inte har möjlighet att vara med på mötet och ändå vill ge input kring åtgärder går det bra att skicka in detta skriftligt till andrea.teran-oman@lansstyrelsen.se senast 7 april.

Syfte för dagen

Att diskutera vilka åtgärder som ska revideras och vilka åtgärder som ni tycker saknas i det nuvarande åtgärdsprogrammet för miljömålen.

Målgrupp

Kommunekologer och miljöstrateger på kommunerna.

  • Välkomna och inledning
  • Introduktion till gruppdiskussion 1 (fokus kring utmaningarna Hållbar användning av vattenmiljöer och Hållbart brukande av skog och odlingslandskap)
  • Gruppdiskussion 1
  • Redovisning gruppdiskussioner
  • Introduktion till gruppdiskussion 2 (fokus kring utmaningarna Minskad klimatpåverkan och ren luft och God boendemiljö och hållbar konsumtion samt Kommunernas klimatlöften)
  • Gruppdiskussion 2
  • Redovisning gruppdiskussioner
  • Avslut och summering

VAR: Skype (länk skickas ut till anmälda deltagare innan mötet)

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 mar 2021

Anmäl dig

Kontakt