21 apr 2021 klocka 08.45 - 13.00

Mer surr i grönytorna – bjud in mångfalden!

Humla.

Välkommen till ett webinarium om vilda pollinatörer och hur just din verksamhet kan hjälpa till.

Vilda bin, humlor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar minskar i rasande fart. Men de behövs – för fungerande ekosystem och vår livsmedelsförsörjning. Dessutom mår vi bättre av att omges av en mångfald av växter och djur.

Det är därför brådskande att vända utvecklingen. Alla insatser behövs och alla kan göra något. Välkommen till ett webinarium om vilda pollinatörer och hur just din verksamhet kan hjälpa till!

Program

  • Allmänt om pollinatörer och deras behov. Linda Karlsson, Länsstyrelsen.
  • Praktiska åtgärder för att öka biologisk mångfald på golfbanor. Peter Edman, Svenska golfförbundet.
  • Blommande grönytor i staden. Anna Gebo, Göteborgs Stad.
  • Ängar, gamla träd, blommande planteringar och nytänk på kyrkogårdar. Helena Lind, Uddevalla pastorat.
  • Mat och boplatser åt vilda pollinatörer. Anne Franze-Jordanov, Färjenäs skogsträdgård.
  • En mångfald av livsmiljöer för en mångfald av arter på kyrkogårdar. Mikael Hjelm, Lysekils pastorat.
  • Biologisk mångfald runt hyreshus. Pernilla Enerskog, bostadsbolaget Poseidon.
  • Låt natten vara mörk – nattens ekologi och nattpollinering. Johan Eklöf, Nattbakka Natur.
  • Bekämpning av invasiva växter. Marie-Louise Fagerström, Länsstyrelsen.
  • LONA-bidrag till pollineringsprojekt samt avslutning. Linda Karlsson, Länsstyrelsen.

Målgrupp

Alla som arbetar med skötsel av grönytor eller naturfrågor på kyrkoförvaltning, bostadsbolag, golfklubbar och hembygdsföreningar samt andra större markägare.

Praktisk information

Föreläsningarna startar klockan 9.00, men vi ser gärna att ni loggar in på mötet från klockan 8.45 för att se att tekniken fungerar. Aktuellt program skickas ut senare.

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt

Linda M Karlsson

Telefon 010-22 44 590