19 mar 2021 klocka 09.00 - 12.00

Uppföljande dialogforum - Sociala risker som konsekvens av covid-19-pandemin

För att få en mer fördjupad lägesbild inom sociala risker har Länsstyrelsen Västra Götaland tidigare bjudit in till två dialogforum (juni och september 2020). Nu återkommer vi med ett uppföljande dialogforum.

Syftet är att dela erfarenheter utifrån hösten och vinterns arbete med sociala risker samt planering inför resten av 2021 och inledningen av 2022.

Målgrupp för dialogforumet är strategiska funktioner inom krisledning, säkerhet, folkhälsa och socialtjänst samt funktioner som arbetar med brotts- och drogförebyggande arbete.

Program

09:00 – 09:30 Gemensam inledning, Camilla Tjernberg och Kristina Körnung

09:30 – 12:00 Erfarenhetsutbyte och presentation i grupper (inkl paus)

  • Vilken social problematik och utsatthet har er kommun uppmärksammat sedan dialogforum september 2020?
    Det kan till exempel gälla social oro bland unga, barns utsatthet, nyanländas utsatthet, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Hur väl fungerade de insatser som planerades och genomfördes under hösten/vintern?
  • Hur planerar er kommun för att förebygga och åtgärda de problem som kan uppstå framöver?
  • Erfarenheter av att rapportera sociala risker i WIS. Fördelar och nackdelar?
  • Inför Länsstyrelsens kommande dialogforum under 2021 - vilka angelägna teman identifierar er kommun?

Samtliga kommuner deltar i en inledande gemensam samling och därefter grupperas man utifrån kommunstorlek för att presentera sina svar på frågeställningarna (samma gruppindelning som föregående forum). Allt sker digitalt och i samma digitala länk.

Varje kommun besvarar frågeställningarna genom en presentation på max 10 minuter. Vi välkomnar olika typer av exempel. Ni väljer vem eller vilka i er kommun som ska delta utifrån de frågeställningar som mötet berör, exempelvis funktioner inom säkerhet, folkhälsa och socialtjänst. Vi ser stora dock stora vinster om arbetet samordnas innan och flera funktioner deltar. Det leder till viktiga samordning- och kunskapsvinster för alla.

VAR:
Digitalt webbinarie via Skype. Ytterligare information och Skypelänk skickas ut några dagar innan till samtliga anmälda deltagare.
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 mar 2021

Anmäl dig

Kontakt

Camilla Tjernberg
Samordnare brottsförebyggande arbete
camilla.tjernberg@lansstyrelsen.se
010-224 45 21

Kontakt