22 mar 2021 klocka 09.00 - 11.45

Funktionshinderspolitik i Västra Götaland 2021

Länsstyrelsen bjuder in till en konferens med fokus på hur vi kan jobba med funktionshinderspolitiken på kommunal och regional nivå.

Var femte person har någon form av funktionsnedsättning. De får inte samma förutsättningar som andra att vara delaktiga i samhället fullt ut. Kommuner och regioner spelar en avgörande roll för förbättrade levnadsvillkor och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Under dagen ges en introduktion till funktionshinderspolitiken tillsammans med goda exempel på kommunal styrning av området. Dessutom lyfter vi ett av de mest aktuella områdena inom funktionshinderspolitiken idag, effekter av den pågående pandemin.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar som tjänsteperson, chef eller politiker med funktionshindersfrågor, mänskliga rättigheter, folkhälsoplanering och/eller social hållbarhet i kommun eller på Västra Götalandsregionen. Representanter från funktionshindersorganisationer i länet är också varmt välkomna.

09.00 Introduktion till funktionshinderspolitiken och läget i Västra Götaland. Linnéa Björk och Erik Lindqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland

09.50 Paus

10.00 Utmaningar i styrning, ansvar och uppföljning av den lokala funktionshinderspolitiken. Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige

10.30 Paus

10.40 Goda exempel från Melleruds kommun: en ny styrning av det lokala tillgänglighetsarbetet. Anna Granlund och Annette Karlsson, Melleruds kommun

11.00 Pandemins effekter för personer med funktionsnedsättning, Myndigheten för delaktighet

11.20 Samtal kring pandemins effekter för personer med funktionsnedsättning, Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige, Ola Hendar, funktionshindersombudsman Göteborgs Stad, och Therese Arnewing, utredare Myndigheten för delaktighet.

11.45 Avslut

VAR: Konferensen kommer att genomföras digitalt. Länk och praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig.

KOSTNAD: Anmälan är kostnadsfri för alla deltagare.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt

Erik Lindqvist
Utvecklare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
erik.o.lindqvist@lansstyrelsen.se
010 - 22 44 513

Linnéa Björk
Utvecklare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
linnea.bjork@lansstyrelsen.se
010 - 22 44 340

Kontakt