25 feb 2021 klocka 09.15 - 12.00

Medel att söka för ett socialt hållbart Västra Götaland 25 feb

Välkommen till tre olika informationstillfällen om stöd och bidrag att söka för ökad social hållbarhet i Västra Götalands län. Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och möjligheterna att förbättra dem. För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs satsningar på bland annat folkhälsa, integration, jämställdhet och delaktighet.

Vid det första tillfället ges en lägesbild över genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Vid alla tre tillfällena kommer olika myndigheter presentera bidrag de fördelar kopplade till social hållbarhet. Du kommer få lyssna till projekt som berättar om erfarenheter av att driva projekt inom ramen för social hållbarhet.

Målgrupp

Dagen vänder sig till dig som är verksam inom kommunal verksamhet, regional verksamhet eller inom civilsamhället.

Datum och tid

Tre tillfällen: torsdagen den 18 februari, torsdagen den 25 februari och fredagen den 5 mars. Tiden är samma för alla tre tillfällen, kl. 09:15-12:00

Program

  • Svenska ESF-rådet
  • Delegationen mot segregation (Delmos)
  • Vinnova
  • Kulturrådet
  • Medborgarskolan Väst berättar om projektet Våga fråga om psykisk ohälsa.
  • Borås stad berättar om sitt projekt som syftar till att få ökad kunskap om hur segregationen ser ut i kommunen.

Anmälan

Informationstillfällena är kostnadsfria men anmälan behövs för deltagande. Denna anmälan gäller för informationstillfället den 25 februari.

Informationstillfällena arrangeras av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 feb 2021

Anmäl dig

Kontakt

Andrea Buske
Utvecklare
010-224 43 69
andrea.buske@lansstyrelsen.se

Anna Svensson
Regionutvecklare
0706-86 23 59
anna.s.svensson@vgregion.se

Kontakt