11 feb 2021 klocka 13.00 - 15.00

Lansering av metodstöd för klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen - tillfälle 1

Klimatrelaterade risker

Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland bjuder in kommunerna i våra län till en digital lansering av ett metodstöd för hur klimatrelaterade risker ska beaktas i översiktsplaneringen.

Ett klimat i förändring utgör en stor utmaning för samhällsutvecklingen för ett robust län. I syfte att stärka klimatanpassningsarbetet på lokal nivå ska kommunernas översiktsplaner innehålla en syn på klimatrelaterade risker, enligt tillägget i plan- och bygglagen (PBL 3 kap, 5§ punkt 4).

Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland har tillsammans med MSB och SMHI tagit fram ett metodstöd för hur kommunerna kan arbeta för att nå de nya lagkraven. Vid lanseringen kommer vi att presentera metodstödet samt belysa relevanta planeringsunderlag som kan ligga till grund i ert fortsatta arbete. Det kommer även ges möjlighet att ställa frågor gällande presenterat material.

Målgruppen för mötet är kommunernas översiktsplanerare och klimatanpassningssamordnare eller motsvarande.

Samma presentation kommer att ske vid två tillfällen. Välkommen att anmäla dig till den tid som passar dig bäst:

Anmäl dig här till tillfälle 1: 11 februari, klockan 13-15länk till annan webbplats

VAR: Skype. En länk skickas ut via e-post dagen före mötet.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt

Lars Westholm
lars.westholm@lansstyrelsen.se

Kontakt