03 mar 2021 klocka 13.30 - 16.00

Spel för dig som möter unga

Varmt välkommen till ett seminarium om spel för dig som möter unga!

Många unga hanterar sitt datorspel på ett bra sätt och har inga problem med spel om pengar. Men för ungdomar som har ett problematisk datorspelande och/eller spelar om pengar finns det risk för stora konsekvenser i livet.

Syftet med seminariet är att öka kunskapen inom spelområdet och visa vart unga, föräldrar och andra vuxna i ungas närhet kan vända sig för att få stöd.

Målgruppen är personer som möter unga i åldern 15–18 år inom skola, fritid, socialtjänst, hälso- och sjukvård eller idéburna organisationer i Västra Götaland.

Seminariet webbsänds och är avgiftsfritt. Anmäl er senast den 19 februari via länken längst upp.

Kontaktperson: Lennart Rådenmark, e-post: lennart.radenmark@lansstyrelsen.se, telefon: 0736-605289

13.30.-13.40 Välkomna Introduktion

13.40 - 14.00 Presentation av Rapporten Spel om pengar bland unga i Göteborg. Uppgifter från drogvaneundersökningarna 2013, 2016 och 2019. Karin Patriksson, utvecklingsledare ANDTS, Göteborg Stad.

14.00 -14.30 Hur ser kopplingen mellan gaming och gambling ut? Erfarenheter från Spelberoendeteamet Göteborg. Johan Conse, psykoterapeut. Spelberoendeteamet, Göteborg Stad.

14.30 -14.45 PAUS

14.45 - 15.15 Hur arbetar Mottagningen för Spelberoende och Skärmhälsa med behandling av spelberoende och dataspelsberoende. Annika Hofstedt psykolog, enhetschef på Mottagningen för Spelberoende och Skärmhälsa. Sahlgrenska universitetssjukhus, Västra Götalandsregionen.

15.15- 15.35 Föräldrar behövs i det förebyggande arbetet om spel om pengar. Jessika Spångberg, utredare, Folkhälsomyndigheten

15.35-15.50 Länsstyrelsen berättar om kunskapsstödet som tagits fram riktat till föräldrar och andra vuxna i barnets närhet om spel om pengar. Maribel Basualdo Raneskog, länssamordnare ANDTS, Länsstyrelsen.

15.50- 16.00 Avslutning

VAR: Seminariet webbsänds

KOSTNAD: Avgiftsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt