11 mar 2021 klocka 00.00 - 00.00

Vräkningsförebyggande arbete - digital konferens

Välkommen till en digital konferens om vräkningsförebyggande arbete med bland annat goda exempel och nya inspel. Konferensen har ett särskilt fokus på barnens utsatta situation.

Pandemin påverkar vårt samhälle på många olika sätt. Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag från regeringen att stötta kommunerna i deras arbete att motverka vräkningar av barnfamiljer.

Som ett led i arbetet välkomnar vi dig till en konferens där du bland annat får ta del av goda exempel på vräkningsförebyggande arbete från Göteborgs Stad och vräkningsförebyggande arbete ur ett fastighetsägarperspektiv. Du får också nya inspel i arbetet från Rädda Barnen, med särskilt fokus på barns utsatta situation. Dessutom bjuder dagen på lägesbilder om hemlöshet, statistik om vräkningar och information om situationen i Västra Götaland från Kronofogdemyndigheten.

Målgrupp

Socialtjänst, bostadsbolag, hyresvärdar, fastighetsägare, Kronofogdemyndigheten, budget- och skuldrådgivare med flera.

Program

8.45–8.55 Inledning. Karin Klingenstierna, Jacob Hellström och Christian Jönsson Hammenfors, Länsstyrelsen i Västra Götaland.

8.55–9.15 Avhysning – statistik, genomförande och vräkningsförebyggande arbete. Joakim Andersson, sektionschef Göteborg, Kronofogdemyndigheten.

9.15-9.45 Mitt hem var min borg – effekter av vräkningar och hemlöshet.
Marcus Knutagård, docent i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet

9.45-10.00 Paus

10.00–10.50 Göteborgs Stads vräkningsförebyggande arbete. Nuläge och utvecklingsbehov. Hur arbetar socialtjänsten och Störningsjouren vräkningsförebyggande i praktiken? Mikael Chrona, utvecklingsledare, Fastighetskontoret, Stina W Björstedt, processledare boendesociala frågor,
Socialförvaltningen Hisingen, Matilda Lundgren, enhetschef, Socialförvaltningen Sydväst, Ann-Sofi Andersen, verksamhetschef, Störningsjouren i Göteborg AB.

10.50–11.05 Vräkningsförebyggande arbete MölndalsBostäder. Camilla Bergkvist, uthyrare och boendekonsulent och Helene Wahlqvist Sandell, boendekonsulent, MölndalsBostäder.

11.05-11.15 Paus

11.15–11.35 Hur Wallenstam arbetar med det vräkningsförebyggande arbetet i praktiken. Fastighetsägarnas ärendehantering, förebyggande insatser och samarbeten. Louise Samuelsson, uthyrningschef bostad, Wallenstam, och Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR.

11.35–11.50 Process inför risk om avhysning. Mariett Lorentzon, enhetschef,
Vuxenheten Försörjningsstöd, Arbetsmarknadsavdelningen, Uddevalla kommun.

11.50–12.20 Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden ur ett
barnrättsperspektiv. Tove Samzelius, tematisk rådgivare för Rädda Barnen,
fil. dr. i socialt arbete och forskare vid Malmö Universitet.

12.20–12.30 Fortsatt arbete och avslutning. Karin Klingenstierna, Jacob Hellström och Christian Jönsson Hammenfors, Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Moderator

Karin Klingenstierna.

Fråga föreläsarna

Längst ner i anmälan finns en möjlighet att ställa en fråga till föreläsarna om ämnet.

Arrangörer

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland, Kronofogdemyndigheten och Göteborgs Stad.

VAR: Konferensen kommer att sändas via Länsstyrelsens Youtube-kanal. Programmet uppdateras löpande på vår webbsida.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt