27 jan 2021 klocka 13.30 - 15.00

Samling för demokrati

Flera tända värmeljus är placerade tillsammans och bringar ljus i mörkret.

Till åminnelse av Förintelsen inbjuds ni till en minnesstund för demokrati och mänskliga rättigheter, mot nazism och politiskt våld. Minnesstunden görs digitalt och alla är välkomna att delta.

Samling för demokrati arrangeras av Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer och Judiska församlingen i Göteborg. Samling för demokrati har 2021 formen av en digital minnessändning för Förintelsens offer. Ceremonin med tal, film och musikinslag sänds från bland annat Länsstyrelsens residens i Göteborg.

Delta digitalt

Samling för demokrati kommer att sändas digitalt. Alla är välkomna att följa minnesdagen. Ingen föranmälan krävs.

Länk till Samling för demokratilänk till annan webbplats

Program

Inledning - George Braun, moderator för dagen

Välkommen - Anders Danielsson, landshövding

Regeringens arbete för att motverka rasism och värna mänskliga rättigheter - Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Musik - Sångare från Hvitfeldtskas Kammarkör sjunger ur diktsamlingen ”Människan på jorden” av Barbro Karlén. Musik: Sven-Eric Johanson

Minnet av Förintelsen är kärnan i de mänskliga rättigheterna - Ola Larsmo, författare och journalist, ledamot i Internationella PEN

Panelsamtal: Ungas organisering mot rasism - Ungdomsfullmäktige i Göteborg och TNKVRT

Avslutande ord - George Braun, moderator

Under sändningen visas ett klipp från När rösterna tystnar, en film producerad av Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen.

Bakgrund

Manifestationen ”Samling för demokrati” genomfördes första gången i Göteborg år 2000. Den 27 januari är officiell minnesdag för Förintelsen. Dagen har valts på grund av att Auschwitz befriades det datumet år 1945. Minnesdagen arrangeras av Länsstyrelsen Västra Götaland, Judiska församlingen i Göteborg, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer.

VAR: Digital sändning. Ingen föranmälan krävs.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt

Ann Hansson
E-post ann.hansson@lansstyrelsen.se

Monika Lund
E-post monika.lund@lansstyrelsen.se

Kontakt