04 feb 2021 klocka 13.30 - 15.30

Föreläsning om alkohol och coronapandemin: om människor, samhälle och politik

Välkommen till en webbsänd föreläsning om alkohol och coronapandemin.

Nästa upplaga av rapportserien Alkohol och samhället, som ges ut årligen, kommer att handla om alkohol och coronapandemin. En av medförfattarna i forskargruppen som har skrivit rapporten, Frida Dangardt, kommer till Västra Götalandsregionens konferenscenter den 4 februari för att berätta om rapportens resultat och rekommendationer.

Rapporten ingår i serien Alkoholen och samhället, som är en populärvetenskaplig översikt över aktuell forskning. Syftet är att vetenskapligt belysa effekter av alkohol och coronapandemin på individ och samhälle.

Serien ges ut av Svenska sjuksköterskeföreningen, Svensk förening för allmänmedicin, stiftelsen Ansvar för framtiden, IOGT-NTO samt Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet.

Föreläsare

Frida Dangardt, docent och specialistläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus samt ansvarig för alkoholområdet inom regionalt programområde levnadsvanor.

Målgrupper

Politiker, chefer, verksamhetsutvecklare och medarbetare i kommunerna, hälso- och sjukvården, Göteborgs universitet och idéburna organisationer i Västra Götaland.

Arrangörer

Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) samt VästKom.

Varmt välkommen!

Kontaktpersoner

Lennart Rådenmark
Länssamordnare ANDTS
Länsstyrelsen
Telefon: 0736-60 52 89
E-post: lennart.radenmark@lansstyrelsen.se

Eva Hallberg
Regionutvecklare uppdrag missbruk och beroende
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen
Telefon: 076-267 87 00
E-post: eva.k.hallberg@vgregion.se

Kontaktperson för frågor om anmälan är sofia.odersjo@vgregion.se.

VAR: Webbsändning

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt