12 feb 2021 klocka 08.00 - 10.00

Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet

För att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället behövs ett effektivt brottsförebyggande arbete. Arbetet bör vara kunskapsbaserat och ske i samverkan. Men för att uppnå en fungerande samverkan krävs kunskap om den lokala problembilden och vilka andra aktörer som kan bidra.

Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet behöver uppmärksammas och förstärkas. Inom näringslivet finns företag som tillverkar, säljer eller innehar stöldbegärliga varor. Andra tillhandahåller tjänster eller bedriver verksamheter där risken för brottslighet är hög. 6 av 10 företag anser att brottslighet är ett problem för deras verksamhet. Syftet med webbinariet är att ge insikter, kunskap och exempel på hur det lokala näringslivet kan inkluderas i det brottsförebyggande arbetet och varför det är värdefullt för alla parter.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till beslutsfattare och tjänstemän inom kommun, region och myndighet med intresse för brottsförebyggande arbete.

Frågor och anmälan

Anmäl dig senast den 8 februari 2021.

Ann Rönnäng, Polisen Region Väst, ann.ronnang@polisen.se
Susann Haggren, Svenskt Näringsliv, susann.haggren@svensktnaringsliv.se
Camilla Tjernberg, Länsstyrelsen Västra Götaland, camilla.tjernberg@lansstyrelsen.se

Brott och otrygghet – företagens nya vardag.

Svenskt Näringslivs regionchef Rudolf Antoni ger en bild av företags brottsutsatthet och känsla av otrygghet utifrån fakta, statistik och vittnesmål från verkligheten.

Att inkludera näringslivet i lokalt brottsförebyggande arbete

I Vårgårda har kommun och polis hittat ett sätt att inkludera näringslivet i sitt lägesbildsarbete genom EST. Robert Möörk, kommunpolis, Conny Holm, säkerhetssamordnare Vårgårda kommun och Jan Sjögren, säkerhetschef Nordic Snus delar med sig av sitt arbetssätt.

Nuläge och utmaningar i det lokala brottsförebyggande arbetet

Camilla Tjernberg, Länsstyrelsen Västra Götaland, och Ann Rönnäng, Polisen Region Väst, presenterar hur det brottsförebyggande arbetet ser ut i Västra Götaland/Halland och utvecklingspotential för det lokala brottsförebyggande arbetet.

Organisation av lokalt brottsförebyggande arbete

Vara kommuns erfarenheter av att starta upp en hållbar organisation för sitt brottsförebyggande arbete där näringslivet är integrerat. Håkan Olsson, enhetschef Arbete, sysselsättning och integration, Vara kommun. Henrik Darius, fastighetsägare och företagare berättar ur sitt perspektiv.

Näringslivets tankar och erbjudande

Arrangörerna presenterar ytterligare förslag till lokala åtgärder och arbetsmetoder – polis, näringsliv och kommun i samverkan.

Panel under webbinariet

Värdefulla inspel och reflektioner ges av Rickard Silva, trygghetsamordnare Marks kommun, Anneli Svensson, kommunpolis Falkenberg samt Andreas Gyllestrand vd Cubsec.

VAR: Seminariet sänds digitalt (länk skickas ut efter anmälan)

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt