03 feb 2021 klocka 18.00 - 20.30

INSTÄLLD! Ta hand om din jordkällare

Jordkällare med grönska runt omkring.

Foto: Ann-Charlotte Hajdu-Rafis

Jordkällare är en del av vårt kulturarv. Förvaring av mat under jord har skett under mycket lång tid. Redan under stenåldern använde man sig av olika förvaringsgropar. Idag vill många restaurera, bevara och använda sina jordkällare. De är både klimatsmarta och ett billigt ”kylskåp”.

Under kursen pratar vi om jordkällarens historia, konstruktion, problem, användning och skötsel. Inom Miljömålet, Ett rikt odlingslandskap, arbetar vi för att landsbygdens kulturhistoriskt värdefulla gamla ekonomibyggnader ska underhållas och bevaras för framtida generationer.

Kursen är kostnadsfri. Men du betalar själv för fika på plats. Kom ihåg att meddela om du har någon särskild kost/matallergier.

Information om anmälan

Om du inte fått en bekräftelse på din anmälan inom 1 timme via e-post, hör av dig till oss så vi kan kontrollera att din anmälan är registrerad.

Veckan innan kurstillfället kommer en kallelse med mer information att skickas till din e-post.

Övrig information

På grund av rådande läge med Covid-19 kommer utbildningen att köras digitalt via Skype. För bästa möjliga upplevelse rekommenderar vi att du använder en dator. Din dator behöver ha en kamerafunktion samt stadig internetuppkoppling för att du ska kunna medverka. Använd helst headset för att både höra och höras bättre. Länken skickas ut till de anmälda tillsammans med program och övrig kursinformation veckan innan kursstart.

Kontakt

Om kursen är fullbokad, hör av dig för att komma med på reservlistan:
Ann-Charlott Hajdu-Rafis,
Telefon: 010-224 56 06
E-postadress: ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se

VAR: Digitalt via Skype

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt