04 mar 2021 klocka 18.00 - 20.30

Hitta källorna till din gård, företag och bygd

Äldre boningshus och ladugårdar i vårlig grönska.

Foto: Ann-Charlotte Hajdu-Rafis

OBS! Kursen är fullbokad!

Vilka källor till mer kunskap om den egna gården, företaget och bygden finns det på internet? Det här är en kurs för dig som vill veta mer om din gård eller hembygd, men också för landsbygdsföretag och föreningar som möter besökare och gäster inom turism.

Vi går igenom arkiv, samlingar och tillgänglig information via internet, bland annat historiska kartor och naturinventeringar. Fokus är vilka natur- och kulturvärden som kan finnas i odlingslandskapet och hur vi genom skötsel och hävd kan bevarar dem för framtida generationer.

Vi går igenom arkiv, samlingar och tillgänglig information via internet. Till exempel:

  • Fornlämningar och bilder, Riksantikvarieämbetet
  • Ängs- och betesinventeringen, TUVA, Jordbruksverket
  • Historiska kartor, Lantmäteriverket
  • Informationskartan, Länsstyrelsens karttjänst
  • Skogens pärlor, Skogsstyrelsen
  • Ortnamn och folkminnen, Institutionen för språk och folkminnen

Information om anmälan

Om du inte fått en bekräftelse på din anmälan inom 1 timme via e-post, hör av dig till oss så vi kan kontrollera att din anmälan är registrerad.

Veckan innan kurstillfället kommer en kallelse med mer information att skickas till din e-post.

Övrig information

På grund av rådande läge med Covid-19 kommer utbildningen att köras digitalt via Skype. För bästa möjliga upplevelse rekommenderar vi att du använder en dator. Din dator behöver ha en kamerafunktion samt stadig internetuppkoppling för att du ska kunna medverka. Använd helst headset för att både höra och höras bättre. Länken skickas ut till de anmälda tillsammans med program och övrig kursinformation veckan innan kursstart.

VAR: Digitalt via Skype

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 feb 2021

Anmäl dig

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt