04 feb 2021 klocka 09.00 - 11.30

Nätverk inom detaljplanering

Ritning av hus

Nu startar vi ett nätverk inom detaljplanering för information och kunskapsutbyte.

Här kan du få information och kunskapsutbyte med både Länsstyrelsen, andra myndigheter och kollegor från andra kommuner. Syftet är information, kunskapsutbyte och samverkan.

Målgrupp

Detaljplanehandläggare inom länets kommuner

VAR: Digitalt möte via Skype. (Tillgängligt från telefon, men delta helst via app eller dator för att ta del av presentationer)

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 jan 2021

Anmäl dig

Kontakt

Matilda Wirebro, planarkitekt
Telefon 010-224 54 96
E-post matilda.wirebro@lansstyrelsen.se

Maria Klemetti, avdelningssekreterare samhällsavdelningen
Telefon 010-224 56 31
E-post: maria.klemetti@lansstyrelsen.se

Kontakt