08 dec 2020 klocka 13.00 - 15.00

Livet i marken – nytt tillfälle!

Länsstyrelsen bjuder in till en extra omgång av webbkursen Livet i marken.

En frisk jord är en viktig förutsättning för en frisk gröda och en god skörd. Hur förbättrar vi förutsättningarna för en frisk jord? Vilka metoder gynnar de olika goda jordorganismerna?

Intresset för jordhälsa och vad som händer i marken är stort. Länsstyrelsens bidrag under hösten blir en webbkurs med inspelade föreläsningar och gemensamma frågestunder via telefon eller Skype.

Du anmäler dig till kursen här och får sedan en inbjudan med program och länkar till kursens olika moment.

Vi startar med en introduktion via Skype kring markens grundläggande processer. Efter det kommer ni att få tillgång inspelade föreläsningar kring effektiva mikroorganismer (bokashi och fermentering), biokol, ”vanlig” aerob kompostering, gröngödsling och mykorrhiza. Som uppföljning erbjuder vi två frågestunder via Skype med våra expertföreläsare. Vi avslutar sedan tillsammans med en sammanfattning av hur olika jordförbättringsmetoder påverkar marken och vad vi ska sträva efter för att få en frisk och produktiv jord.

Målgrupp

Webbkursen riktar sig till alla yrkesverksamma växtodlare med intresse för jordhälsa och markbiologi. Vi eftersträvar tillämpning inom både yrkesmässig produktion av frukt, bär, grönsaker, prydnadsväxter och lantbruksgrödor. Även intresserade inom grönyte-, golf-, och parksektorn är välkomna. Dagen finansieras med medel från Greppa Näringen och Havs- och Vattenmyndigheten.

Tider

Introduktion: 8 december 13:00-15:00

Frågestunder: 11 december 09:00-11.00 & 15 december 13:00-15:00

Avslutning: 17 december 13:00-15:00

Omfattning: 11 timmar (inklusive inspelade temaföreläsningar)

VAR: Digitalt mötesrum via Skype. Tillgängligt från telefon, men delta helst via app eller dator för att ta del av presentationer.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Om du inte fått mejl om länk för uppkoppling senast den 7 december, hör då av dig till Lina Morin, lina.morin@lansstyrelsen.se eller Åsa Flodin, asa.flodin@lansstyrelsen.se.

Om kursen är fullbokad kontakta Åsa Flodin, rådgivare växtodling, 010-224 52 39, asa.flodin@lansstyrelsen.se för att komma med på reservlistan och få tillgång till föreläsningarna.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden
Greppa näringens logotyp

Kontakt