17 feb 2021 klocka 13.00 - 14.45

Studiecirkel om samhällsutveckling, utsatta livsvillkor och brottsförebyggande arbete

Länsstyrelserna Västra Götaland och Halland samt Polisen i samarbete med Malmö universitet bjuder in till en studiecirkel vid fyra tillfällen med utgångspunkt i boken ”Att vända utvecklingen – från utsatta områden till trygghet och delaktighet”.

Inbjudan riktar sig till de kommuner/stadsdelar som har utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden, men även de kommuner/stadsdelar som har områden som inom kort kan bedömas ha den problematiken. Funktioner vid kommuner och polisen som arbetar med frågor om brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Varje seminarium ett tema

Varje seminarium är digitalt och inleds med en kort föreläsning, totalt 1 - 1,5 timme per tillfälle. Du behöver delta på varje seminarium för att få ett intyg.

 1. Varför har Sverige fått områden där många lever under utsatta livsvillkor? Vilka effekter får dessa samhällsprocesser på små, medelstora och stora kommuner? På seminariet diskuterar vi samband mellan utsatta livsvillkor, brottslighet och otrygghet. Vilka lärdomar kan vi dra inför framtiden?
  17 februari, klockan 13:00-14:45 Inledare: Manne Gerell, Malmö universitet
 2. Effekter av covid-19. Covid-19 påverkar samhället på många olika sätt. Vilken betydelse kan det få för social marginalisering och för grupper som redan lever under utsatta livsvillkor? Vilka effekter kan pandemin få för brottsutveckling och otrygghet? Hur kan det lokala brotts- och socialt förebyggande arbetet utvecklas och anpassas till effekterna av pandemin?
  24 februari, klockan 13:00-14:45 Inledare: Per-Olof Hallin, Malmö universitet
 3. Fastighetsföretagen spelar en undanskymd men central roll i de utsatta områdena. Vid sidan av polis, skola och socialtjänst har både kommunalt och privat ägda bostadsföretag haft en tydlig närvaro och påverkat vardagen för de boende. På seminariet diskuteras utvecklingstendenser inom fastighetsbranschen och vilka konsekvenser dessa skeenden har för olika aktörers insatser i utsatta områden.
  3 mars, klockan 13:00-14:45 Inledare: Stig Westerdahl, Malmö universitet
 4. Vad innebär det att arbeta gränssättande och relationsskapande? I arbetet med utsatta områden har behovet av legitimitet och tillit mellan myndigheter och lokalsamhälle aktualiserats. Men dessa frågor berör alla kommuner. Hur kan det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utvecklas för att både utveckla tilliten till myndigheter men också inom lokalsamhället?
  10 mars, klockan 13:00-14:45 Inledare: Kim Nilvall, Polisen

Bakgrund och förutsättningar

Sverige har utvecklats och förändrats de senaste 50 åren. Vad har det inneburit för landet och för det vi numera kallar utsatta områden? Hur kan vi möta de problem som uppstått? Och hur påverkar pandemin det hela?

Syftet med seminarierna är att med utgångspunkt i boken ”Att vända utvecklingen – från utsatta områden till trygghet och delaktighet” diskutera hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kan utvecklas ur ett brett perspektiv. Bakgrundsmaterial är rekommenderade kapitel i boken ”Att vända utvecklingen – från utsatta områden till trygghet och delaktighet” samt korta inspelade presentationer på MauPlay.

Varje deltagare får boken. Förutsättningarna för att vara med är att delta vid samtliga tillfällen och att man därefter får ett intyg. För dig som deltar rekommenderas att du förbereder dig inför varje seminarie.

Vi har endast 20 platser och förbehåller oss rätten att fördela platserna rättvist över länet. Vid stort intresse blir det eventuellt en ny seminarieserie senare.

VAR: Seminarieserien kommer genomföras digitalt,

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt