25- 26 aug 2021 klocka 08.30 - 16.30

Grundkurs i kriskommunikation

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) erbjuder Länsstyrelsen en grundläggande kurs i kriskommunikation. Kursen omfattar två heldagar och riktar sig till dig som arbetar med information och kommunikation i kommuner, Västra Götalandsregionen och myndigheter i Västra Götalands län.

Med fokus på kommunikationens betydelse vid olyckor och samhällskriser ger kursen dig grundläggande kunskaper i kommunikationen med andra aktörer, medier och allmänhet vid en samhällsstörning. Du lär dig mer om hur vi i Västra Götaland samordnar informationen mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer. Du får också metoder som du kan ha konkret nytta av i ditt dagliga arbete.

Under kursen blandar vi teori med praktiska gruppövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Axplock ur programmet:

  • Kriskommunikationens grunder och planering och förberedelser för kriskommunikation
  • Kriskommunikationssamverkan i Västra Götalands län
  • Kriskommunikation utifrån människans behov, Ann Enander, Försvarshögskolan
  • Kriskommunikatör, i vardag och verklighet, Lotta Andersson, Älvdalens kommun

Ett detaljerat program med talare och fler programpunkter kommer närmare inpå kursen.

Kursledare är Clara Osvald, ansvarig för MSB:s kriskommunikationsutbildning. Clara har en bakgrund som journalist.

Målgrupp

Kommunikatörer vid länets kommuner, Västra Götalandsregionen och samverkande myndigheter i länet.

Tid och plats

Kursen genomförs 25-26 augusti 2021 på Hotel Scandic Rubinenlänk till annan webbplats i Göteborg.

25 augusti kl 9.00 (välkomstfika från kl 8.30) till kl 18.00. 26 augusti kl 08.00 till kl 16.30.

Anmälan

Begränsat antal deltagare: På grund av pandemiläget har MSB satt ett maxtak på 20 personer vid sina utbildningar. Vid fler än 20 anmälda förbehåller vi oss rätten att fördela platserna. Hänsyn tas till att det ska finnas en jämn fördelning av organisationer vid kursen.

Anmälningstiden är nu avslutad och vi har fyllt platserna. Kontakta Länsstyrelsen om du vill stå med på en reservlista, om någon deltagare skulle få förhinder längre fram.

Vi räknar också med att genomföra en ny regional grundkurs i början av 2022.

Kursavgift: Kursavgiften är 4 700 kronor/person (exkl. moms). Det tillkommer kostnad för övernatttning. Kursavgiften faktureras efter kursen. Ange organisationsnummer, fakturaadress och fakturareferens vid din anmälan.

Bokning av övernattning: Vi har bett hotelletlänk till annan webbplats att hålla rum för våra deltagare så att ni som vill kan boka övernattning där. Kostnaden för övernattning kommer att faktureras direkt av hotellet.

Övrigt

Vi följer självklart myndigheternas råd och rekommendationer med anledning av coronapandemin. Vi begränsar antalet deltagare till 20 personer och utbildningen genomförs i rymliga lokaler så att vi kan hålla avstånd.

Situationen med coronapandemin är föränderlig, vilket innebär att vi med kort varsel kan behöva ändra upplägget på kursen.

VAR: Kursen hålls på Hotel Scandic Rubinen i Göteborg.

KOSTNAD: 4 700 kronor (exkl moms) Kostnad för övernattning tillkommer.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt