03 dec 2020 klocka 09.00 - 12.00

Regional nätverksdag för samhällskommunikatörer

Integrationscentrum, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götaland hälsar varmt välkommen till den årliga regionala metod- och nätverksdagen för samhällskommunikatörer! Fokus för dagen är digitala verktyg för undervisning på distans.

Målgrupp: Samhällskommunikatörer i Västra Götaland

Plats: Nätverksdagen sker digitalt. Länk till Teams skickas till anmälda deltagare från Göteborgs Stad 2 december

Dagen arrangeras av Integrationscentrum, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götaland

09:00-09:05 Incheckning

09:10-09:15 Välkommen och inledning

09:15-11:50 Föreläsning och gruppdiskussioner (inkl. pauser)
Digitala verktyg för undervisning på distans
Patricia Diaz, doktorand Kungliga Tekniska Högskolan

11:50-12:00 Sammanfattning av dagen

Digitala verktyg för undervisning på distans

Patricia Diaz är i grunden gymnasielärare och arbetar nu som doktorand inom lärarutbildning och digitalisering på KTH. Hon har skrivit böcker för Studentlitteratur om digitala verktyg i undervisningen, varav många lämpar sig för distansundervisning. Patricia har de senaste åtta åren föreläst runtom i landet, bland annat på folkhögskolor.

Patricia delar på en grundläggande nivå med sig av sina bästa tips gällande distans- och fjärrundervisning.

Vad kan man göra i olika videomötesverktyg?

Vilka kollaborativa ytor lämpar sig för distansundervisning och hur kan man få deltagarna att delta mer aktivt i det digitala mötet?

VAR: Digitalt (Microsoft Teams) - Länk skickas ut den 2 december

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt