06 nov 2020 klocka 14.00 - 15.00

Behöver pappor särskilda insatser?

Välkommen att lyssna till ett panelsamtal om föräldraskapsstöd och pappagrupper.

Inför fars dag uppmärksammar vi särskilt föräldrastöd för pappor och försöker reda ut hur föräldraskapsstöd kan utformas på ett jämställt och jämlikt sätt.

Samtalet kommer ta sin utgångspunkt i en kort film där forskaren Tobias Axelsson vid Örebro universitet berättar om anpassade insatser för pappor. I panelsamtalet deltar en representant från MÄN och en representant från Västra Götalandsregionens Kunskapscentrum för jämlik vård. Ylva Fredén Engwall, utvecklare inom föräldraskapsstöd på Länsstyrelsen håller i samtalet.

Målgrupp

Film och panelsamtal vänder sig till dig som arbetar inom kommun, region, myndighet och inom ideell sektor, och som möter föräldrar och vill veta mer om föräldraskapsstöd till pappor.

Praktisk information

Panelsamtalet genomförs digitalt, men du behöver föranmäla dig innan för att kunna delta.

Deltagare i panelsamtalet

MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. MÄN utgår från en feministisk syn på världen och tanken att destruktiva manlighetsnormer behöver förändras för att stoppa våldet.

De arbetar för att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. MÄN har lång erfarenhet av att anordna pappagrupper och andra samtalsgrupper.

Kunskapscentrum för jämlik vård finns för att hälso- och sjukvård i Västra Götaland ska ges på lika villkor till alla. Genom forskning, utbildning och verksamhetsutveckling förändrar de förutsättningar för att jämna ut omotiverade skillnader.

Sedan 2014 pågår ett omfattande utvecklingsarbete för en mer jämlik barnhälsovård på barnavårdscentraler (BVC) och familjecentraler. Arbetet heter En förälder blir till – ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

Arrangörer

Göteborgs stad, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Kontakt

För mer information om dagen kontakta gärna någon av nedanstående:

ylva.freden-engvall@lansstyrelsen.se

eva-marie.kjellstrom@stadshuset.goteborg.se

maria.talja@vgregion.se

VAR: Panelsamtalet genomförs digitalt

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt