04 nov 2020 klocka 09.00 - 11.00

Hur får vi en säker och trygg kollektivtrafik?

Välkommen på digitalt seminarium om hur vi får en trygg och säker kollektivtrafik.

Säkerhet och trygghet i Västra Götalands kollektivtrafik och vid våra resecentrum är en högaktuell fråga. Det ställer stora krav på trygghetsskapande åtgärder. Nu bjuder Västtrafik och Länsstyrelsen i Västra Götaland in till en digital konferens på detta tema med syfte att arbeta tillsammans med att skapa trygghet.

Innehåll

Frågor som vi kommer att ta upp:

 • Covid-19 – Hur har Västtrafik arbetat kring pandemin och har vi en ny otrygghetsfaktor?
 • Länsstyrelsen rapport om droger i offentliga miljöer.
 • Trygghetsvärdar, hur påverkas medborgare av en trygghetsvärd? Vi gör intervjuer på scenen med trygghetsvärdar från Göteborg och Stockholm.
 • STK – Västtrafiks metod för att samverka i trygghetsskapande åtgärder i och kring kollektivtrafiken.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som arbetar för att förebygga brott och otrygghet i offentliga miljöer, trafikoperatörer, poliser, kommunanställda, kollektivtrafikmyndigheter och du som är intresserad av att arbeta med detta. Under seminariet får du möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Medverkande

Medverkande är bland andra:

 • Fredrik Högbom, chef trygghet och säkerhet på Västtrafik
 • Camilla Tjernberg, brottsförebyggare på Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention Ale Kommun
 • Mikaela Andersson, säkerhetssamordnare Lerums Kommun
 • Erik Nord, polisområdeschef, polisen Göteborg
 • Peter Hermansson, styrelseordförande Västtrafik
 • Thomas Ahlskog, trygghetschef MTR
 • Carin Oleryd, säkerhetschef Göteborg Spårvägar
 • Mette Ramquist, presschef Västtrafik, är moderator för seminariet

Du får en länk till seminariet i god tid.

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt