10 dec 2020 klocka 08.30 - 15.45

Tillsammans mot prostitution och människohandel

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till en dag med fokus på prostitution och människohandel.

Människohandel förekommer över hela världen i olika former och för olika ändamål. Handeln sker som sexuell exploatering, arbetskraftsexploatering, tiggeri eller för kriminell verksamhet. För att kunna identifiera och förebygga människohandel krävs kunskap.

Därför bjuder Länsstyrelsen Västra Götaland in till en dag med fokus på prostitution och människohandel. Under förmiddagen ges kunskap om aktuell lagstiftning, vägledning vid misstanke om människohandel samt nuläget vad gäller prostitution, människohandel och människoexploatering i Sverige. Dessutom bidrar ADAS teater med ett utdrag ur pjäsen ”Camilla försvann” som belyser människohandel för sexuella ändamål.

Under eftermiddagen bjuder Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med Göteborgs Stad och Räddningsmissionen Göteborg in till en fördjupning om utsatta EU/EES-medborgare och människohandel. Fokus är den nationella lägesbilden kring utsatta EU/EES-medborgare, exempel på kommunal samverkan med civilsamhället i arbetet samt erfarenheter av människohandel från civilsamhällesorganisationer. Dessutom ger Fackligt center för papperslösa en nulägesbild gällande arbetskraftsexploatering.

Målgrupp

Konferensen är öppen för alla men riktar sig särskilt till dig som i ditt arbete eller frivilliguppdrag i Västra Götaland möter frågor som berör prostitution, människohandel, arbetskraftsexploatering och/eller utsatta EU/EES-medborgare.

Om konferensen

Observera att programmet inleds 08.30 och att teknisk uppstart och inloggning sker dessförinnan.

Konferensen kommer att genomföras digitalt. En länk till konferensen samt praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig.

Prostitution och människohandel

08.30-08.45 Välkommen! Anders Sandberg, Love Lundin och Erik Lindqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland

08.45‐10.15 Nationellt samordningsansvar för prostitution och människohandel samt presentation av Manual vid misstanke om människohandel, Yvonne Karlsson och Mats Paulsson, Jämställdhetsmyndigheten

10.15-10.30 Paus

10.30‐11.00 Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel,
Åsa Ekman och Emilie Holmström Ryffé, Göteborgs Stad

11.00-11.30 Människohandel och människoexploatering,
Kajsa Wahlberg, Kriminalkommissarie vid Nationella Operativa Avdelningen, Polismyndigheten

11.30-11.55 Camilla försvann - Teaterföreställning om prostitution och människohandel, ADAS teater

11.55-12.00 Förmiddagen avrundas

Fördjupning – Utsatta EU/EES-medborgare och människohandel

13.00-13.45 Nationell lägesbild: utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige, Jonas Melinder, Länsstyrelsen Stockholm

13.45-14.15 Gemensamt arbete för utsatta EU/EES-medborgare och erfarenheter av misstanke om människohandel hos civilsamhället, Ragnhild Ekelund, Göteborgs Stad och Ulrika Falk, Räddningsmissionen Göteborg

14.15-14.30 Paus

14.30-14.45 Fortsättning: Gemensamt arbete för utsatta EU/EES-medborgare och erfarenheter av misstanke om människohandel hos civilsamhället

14.45-15.15 Arbetskraftsexploatering och utsatta EU/EES-medborgare, Bengt Sandberg, Fackligt center för papperslösa

15.15-15.45 Summering och diskussion – hur hanterar vi människohandel kopplat till utsatta EU/EES-medborgare?

VAR: Konferensen kommer att genomföras digitalt. Länk till konferensen samt praktisk information skickas ut i god tid till dig som anmält dig.

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt