26 nov 2020 klocka 13.00 - 16.00

Workshop Östan kommun – hur kan ett kunskapsbaserat arbete faktiskt genomföras?

Välkommen till en workshop som handlar om hur man kan få hjälp av skriften om Östan kommun.

Länsstyrelsen i Västra Götaland och professor Henrik Andershed, Örebro universitet, bjuder in till en workshop för att diskutera, reflektera och se vilken nytta man kan ha av skriften om Östan kommun.

Skriften togs fram i syfte att konkret påvisa en möjlig modell för hur en kommun kan organisera och genomföra sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på ett kunskapsbaserat sätt. Den här workshopen är för kommuner som är nyfikna på att utveckla sitt arbete till att bli mer effektivt, systematiskt och kunskapsbaserat.

Workshopen riktar sig till deltagarna i utbildningen om kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete som har arrangerats under 2019. Under workshopen kommer vi att arbeta med frågeställningarna: Är skriften om Östan kommun användbar för att få igång kommuners arbete – hur då? Vad av det som Östan kommun gör kan vi i våran kommun göra?

Skype

Workshopen genomförs digitalt över Skype.

Medverkande

Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet.

Fredrik Granhag, samordnare brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Camilla Tjernberg, samordnare brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Anmäl dig

VAR: Skype

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt