14 okt 2020 klocka 09.00 - 15.00

Den kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetsprocessen

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en heldagsutbildning om kunskapsbaserad brottsprevention och den brottsförebyggande arbetsprocessen. 

Utbildningen genomförs i samarbete med professor Henrik Andershed vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.

Notera att liknande utbildningar har genomförts under 2018 och 2019.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger kunskap om de områden som utgör grunden för ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete:

  • Kartläggning
  • Orsaksanalys
  • Val av åtgärder
  • Uppföljning och utvärdering

Utbildningen ger också översiktlig kunskap om centrala kriminologiska begrepp och teorier.

Utbildningen är en möjlighet att på ett koncentrerat sätt få kunskap om den brottsförebyggande arbetsprocessen. Ett mål med utbildningen är att kunskapen också ska nå målgrupper som inte har brottsförebyggande frågor som sitt huvudsakliga arbetsområde.

Skype

Utbildningen genomförs digitalt över Skype. Det blir kortare pauser på förmiddagen och eftermiddagen samt lunch 12.00-13.00.

Målgrupp

Representanter i lokala Brå, kommunala chefer och samordnare, politiker, kommunpoliser och andra som deltar i eller på annat sätt berörs av det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, exempelvis representanter från näringsliv och civilsamhälle.

VAR: Skype

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt