13 okt 2020 klocka 09.00 - 12.00

Handläggarträff om rökfria miljöer

Den 1 juli 2019 infördes nya regler om rökfria utomhusmiljöer. Länsstyrelsen bjuder därför in till en handläggarträff för att diskutera aktuella frågor och problem.

De nya reglerna har medfört en del nya frågeställningar och utmaningar. Länsstyrelsen ser att det finns ett behov för kommunerna att diskutera dessa frågor. Vår tanke är att dagen ska kretsa kring de rökfria utomhusmiljöerna men det finns självklart utrymme att lyfta även andra viktiga ämnen.

Handläggarträffen kommer att ha karaktär av ett möte. Vi kommer att ha diskussioner i smågrupper och storgrupp samt eventuellt kortare presentationer.

Målgrupp

Handläggarträffen vänder sig till dig som arbetar med tillsyn av rökfria miljöer i någon av Västra Götalands kommuner. För att träffen ska bli bra krävs ett aktivt deltagande. Mejla gärna i förväg in ämnen och frågor som ni anser är viktiga.

9.00-9.10 Introduktion

9.10-10.00 Vattenpipskaféer

10.10-11.00 Hållplatser och entréer

11.10-11.50 Skolgårdar och lekplatser

11.50-12.00 Avslutning

VAR: Skype - länk och instruktioner om hur du ansluter skickas ut till alla anmälda deltagare veckan innan.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt