15 okt 2020 klocka 09.30 - 15.30

Inspirationsdag om våtmarker och fosfordammar på Dalboslätten

Våtmark, gul halm i förgrunden, vatten och himmel i bakgrunden

Foto: Åsa Flodin

Vi besöker en nyanlagd och en planerad våtmark, samt en fosfordamm. Anders Himmerland, konsult på Naturvårdsgruppen, berättar.

Dagen vänder sig till lantbrukare och/eller markägare och handlar bland annat om:

  • Hur kan du anlägga och sköta våtmarker och fosfordammar?
  • Hur påverkas växtnäringsflöden, biologisk mångfald och klimat?
  • Vad avgör om en plats lämpar sig för våtmark/P-damm?

Program

09.30 Samling med fika och visning av nyanlagd våtmark, Nygårdsängens naturreservat, Vänersborg

10.30 Avresa till Frändefors

11.00 Visning av planerat våtmarksläge, Gunnarsberg 100, Frändefors

12.00 Avresa till Nuntorp, Brålanda

12.30 Lunch på Nuntorps gårdsbistro

13.30 Avresa till Mellerud

14.00 Visning av anlagd fosfordamm, Bäckens gård 1, Mellerud

15.00 Avslutning med fika

På grund av rådande läge med coronaviruset (covid-19) begränsar vi antalet deltagare på våra aktiviteter. Det innebär att anmälan är nödvändig. Det kommer inte att bjudas på gemensam fika, så ta med eget fika. Vi följer noggrant utvecklingen och direktiven gällande smittspridningen av covid-19. Det innebär att aktiviteter och datum som är planerade i dagsläget kan komma att ändras eller ställas in. Vid förändringar kommer vi att meddela anmälda deltagare via e-post eller mobiltelefon.

Om du har symptom på luftvägsinfektion ska du stanna hemma, liksom om du tillhör en riskgrupp. Samåk ej med andra än de du normalt umgås med. På gården ska vi hålla avstånd mellan varandra, vi samåker inte och hälsar inte i hand.

VAR: Nygårdsängens naturreservat, Vänersborg. Vägbeskrivning skickas ut efter anmälan.

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Ta med egen för- och eftermiddagsfika. Lunch på Nuntorps gårdsbistro betalar var och en själv.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt

Åsa Flodin
Rådgivare Länsstyrelsen Västra Götaland
E-post till Åsa Flodin
Telefon 010-224 52 39

Madeleine Svärd
Projektledare Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten
Telefon 0530-93 94 60

Kontakt