30 jul 2020 klocka 18.30 - 21.30

Fältvandring ERFA-grupp ekologisk växtodling i Vadsbo

Hur gödslar man för att få säker effekt? Hur kan vi förbättra odlingen av åkerböna och andra proteingrödor? Etablering och aktuella sorter av höstsäd. Hur kan vi gynna nyttodjuren?

Nu är det snart dags. Vi fortsätter erfarenhetsutbytet med en fältvandring hos Tomas och Simon Bengtsson, Fogdegården Tidavad, Mariestad. På Fogdegården har det varit ekologisk odling sedan 2010. De har ca 250 hektar åker och ca 100 ekologiska mjölkkor. Vi tittar på höstvete, havre och åkerbönor och ev. slåttervall.

Vi tittar på hur grödorna har utvecklats och diskuterar ogräskonkurrens, växtnäringsförsörjning, markbördighet, jordbearbetning m.m. Aktuellt är också att prata om sorter och etablering av höstsäden. Vilken strategi för jordbearbetning ska man ha? När kan det vara lämpligt att avstå att plöja?

Information med anledning av corona

På grund av rådande läge med coronaviruset kommer vi att begränsa antalet deltagare på våra aktiviteter. Det innebär att anmälan är nödvändig. Vi kommer också bara att uppehålla oss i fält. Vi kommer ha en gemensam fikastund, med eget medhavt fika.

Vi följer noggrant utvecklingen och direktiven gällande smittspridningen. Det innebär att aktiviteter som är planerade i dagsläget kan komma att ändras eller ställas in. Vid förändringar meddelar vi anmälda deltagare via e-post eller mobiltelefon.

Så hjälps vi åt att undvika smittspridning

Om du har symptom på luftvägsinfektion ska du stanna hemma, liksom om du tillhör en riskgrupp. Samåk ej med andra än de du normalt umgås med. På gården ska vi hålla avstånd mellan varandra, vi samåker inte och hälsar inte genom att ta i hand.

Välkomna till ett givande ERFArenhetsutbyte!

VAR: Fogdegården Tidavad

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 jul 2020

Anmäl dig

Kontakt