29 jul 2020 klocka 18.30 - 21.30

Fältvandring ERFA-grupp ekologisk växtodling på Varaslätten

Finns det nya proteingrödor vi kan odla? Hur kan vi gynna mångfalden så den stärker odlingen? Etablering och aktuella sorter av höstsäd.

Vi ses en andra gång hos Håkan och Anton Karlsson, Norra Härene Backaholm, Lidköping. De har odlat ekologiskt sedan 2009. Håkan och Anton har nu ca 110 hektar åker samt 110 EU-ekologiska suggor. Vi tittar på höstraps, höstvete, korn, havre och åkerbönor. För att gynna pollinerande insekter sår de in blomstrimmor i åkerbönorna. Det finns även en demonstrationsodling med olika proteingrödor, bland annat lupin, vicker och linser.

Vi tittar på hur grödorna utvecklats och diskuterar några av de funderingar som kom upp på fältvandringen i juni: Har gödslingen gett bra effekt? Har vallinsådden etablerats? Har åkerbönorna och blomstrimmorna i bönorna blommat som önskat? Hur har de nya proteingrödorna i utvecklats? Klarar grödorna ogräskonkurrensen?

Aktuellt är också att prata om sorter och etablering av höstsäden. Vilken strategi för jordbearbetning ska man ha? När kan det vara lämpligt att avstå att plöja?

Information med anledning av corona

På grund av rådande läge med coronaviruset kommer vi att begränsa antalet deltagare på våra aktiviteter. Det innebär att anmälan är nödvändig. Vi kommer också bara att uppehålla oss i fält. Vi kommer ha en gemensam fikastund, med eget medhavt fika.

Vi följer noggrant utvecklingen och direktiven gällande smittspridningen. Det innebär att aktiviteter som är planerade i dagsläget kan komma att ändras eller ställas in. Vid förändringar meddelar vi anmälda deltagare via e-post eller mobiltelefon.

Så hjälps vi åt att undvika smittspridning

Om du har symptom på luftvägsinfektion ska du stanna hemma, liksom om du tillhör en riskgrupp. Samåk ej med andra än de du normalt umgås med. På gården ska vi hålla avstånd mellan varandra, vi samåker inte och hälsar inte genom att ta i hand.

Välkomna till ett givande ERFArenhetsutbyte!

VAR: Backaholm Norra Härene

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 jul 2020

Anmäl dig

Kontakt