28 jul 2020 klocka 18.30 - 21.30

Fältvandring ERFA-grupp ekologisk växtodling i Östra Skaraborg.

Finns det nya proteingrödor vi kan odla? Hur kan vi gynna mångfalden så den stärker odlingen? Etablering och aktuella sorter av höstsäd.

Vi ses en andra gång hos Johan Hjelm, Dannemarka Korsberga, Hjo. Johan har odlat ekologiskt sedan 2000 och har ca 100 ha åker. Vi tittar på råg, åkerbönor, korn, havre, och vårrybs. Det finns även en demonstrationsodling med olika proteingrödor, bland annat lupin, vicker och linser.

Vi tittar på hur grödorna utvecklats och diskuterar några av de funderingar som kom upp på fältvandringen i juni: Blev det någon andra giva med biogödsel till kornet? Hur blir rågen, utan kvävegödsling? Har åkerbönorna och blomstrimmorna i bönorna blommat som önskat? Hur har de nya proteingrödorna i utvecklats?

Aktuellt är också att prata om sorter och etablering av höstsäden. Vilken strategi för jordbearbetning ska man ha? När kan det vara lämpligt att avstå att plöja?

Information med anledning av corona

På grund av rådande läge med coronaviruset kommer vi att begränsa antalet deltagare på våra aktiviteter. Det innebär att anmälan är nödvändig. Vi kommer också bara att uppehålla oss i fält. Vi kommer ha en gemensam fikastund, med eget medhavt fika.

Vi följer noggrant utvecklingen och direktiven gällande smittspridningen. Det innebär att aktiviteter som är planerade i dagsläget kan komma att ändras eller ställas in. Vid förändringar meddelar vi anmälda deltagare via e-post eller mobiltelefon.

Så hjälps vi åt att undvika smittspridning

Om du har symptom på luftvägsinfektion ska du stanna hemma, liksom om du tillhör en riskgrupp. Samåk ej med andra än de du normalt umgås med. På gården ska vi hålla avstånd mellan varandra, vi samåker inte och hälsar inte genom att ta i hand.

Välkomna till ett givande ERFArenhetsutbyte!

VAR: Dannemarka Korsberga, Hjo

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 jul 2020

Anmäl dig

Kontakt