03 sep 2020 klocka 08.20 - 12.30

Digital barnrättsdag i Västra Götaland 2020

Illustration med en våg där ett barn sitter i den ena vågskålen. Den andra är tom.

Illustration: Annefrid Sjöman

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Men vad innebär den nya lagen för Sveriges kommuner och regioner? Vilka nya krav finns och vad innebär det rent juridiskt? Dessa frågor är fokus för en barnrättsdag den 3 september som Länsstyrelsen bjuder in till.

Dagen riktar sig till dig som arbetar som jurist i kommun eller region. Du som arbetar som tjänsteperson, chef eller politiker inom barnrätt, folkhälsa eller mänskliga rättigheter i kommun eller region i Västra Götaland är också varmt välkommen.

Det finns ett begränsat antal platser och vi kan komma att fördela platser vid behov.

Observera att inloggning sker 5-10 minuter innan start.

8.20 Länsstyrelsen hälsar välkommen. Ann Hansson och Kristina Körnung, Länsstyrelsen i Västra Götaland.

8.30 För barnets bästa i Västra Götaland – samverkan mellan Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen och stöd till kommuner. Emma Broberg och Liselott Johansson från Västra Götalandsregionen samt Ann Hansson och Kristina Körnung från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

8.50 Barnkonventionen och svensk lag. Anders Hagsgård, hovrättspresident i Hovrätten för Västra Sverige och särskild utredare för Barnkonventionsutredningen berättar om arbetet med utredningen, barnkonventionen och svensk lag.

9.35 Paus

9.50 Maria Grahn Farley, docent i offentlig rätt vid Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet. Maria har skrivit den enda svenska lagkommentaren angående Barnkonventionen.

10.50 Paus

11.10 Vad innebär det för kommuner och regioner att efterleva barnkonventionen? Marie Karphammar-Lundin, Barnrättsjurist Sveriges kommuner och regioner.

12.10 Summering

12.30 Avslut

VAR: Konferensen sker digitalt. Du som anmäler dig kommer att få länk och praktisk information via e-post i god tid innan konferensen.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 aug 2020

Anmäl dig

Kontakt