01 okt 2020 klocka 13.30 - 16.00

Välkommen till seminarium om spel om pengar!

Förebygga, upptäcka, stödja och behandla spelberoende – hur gör vi? Välkommen till seminarium om spelberoende.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi inleder utifrån ett nationellt politiskt perspektiv. Därefter får vi ta del av synpunkter utifrån ett brukarperspektiv, bland annat om hur spelberoende kan drabba kvinnor. Vidare berättar Västra Götalandsregionens regionala Mottagning för spelberoende och skärmhälsa om behandling vid spelberoende och seminariet avrundas med reflektioner från Folkhälsomyndigheten kring hur vi tillsammans kan förebygga spelproblem.

Inbjudna talare

  • Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
  • Judith Horvath och Patrik Axelsson, Spelberoendes förening i Göteborg
  • Psykologer från Mottagning för spelberoende och skärmhälsa
  • Jessika Spångberg och Jannike Nilbrink, Folkhälsomyndigheten
  • Madeleine Nilsson, processledare VästKom

Kursens mål

Seminariet ska ge grundläggande kunskaper kring hur vi kan hjälpas åt med att förebygga, stödja och behandla spelberoende. Ta gärna även del av VGRs regionala medicinska riktlinje för spelberoende.

Målgrupp

Vård- och behandlingspersonal inom primärvård och specialistpsykiatri, personal anställd inom kommunal sektor samt företrädare för idéburna organisationer.

Tid och plats

Datum: 1 oktober kl 13.30 - 16.00
Plats: Seminariet kommer att webbsändas, länk skickas till dig en vecka innan seminariet. Vi hoppas också att ett antal personer, 50 st ska kunna närvara på plats i Regionens hus i Göteborg, antagning för dessa platser sker efter anmälningsdatum och besked ges. Vid anmälan meddelas om du vill delta på plats eller på distans. För dig som deltar på plats serveras fika från kl 13.00.

Anmälan

Anmäl dig senast 16 september via Regionkalendernlänk till annan webbplats. Ingen kurskostnad tas ut men vid återbud efter sista anmälningsdagen eller anmäld som uteblir debiteras 500 kronor. Vid frågor om anmälan kontakta sofia.odersjo@vgregion.se.

VAR: Regionens hus i Göteborg men seminariet kommer även att webbsändas.

KOSTNAD: Kostnadsfritt men vid återbud efter sista anmälningsdagen eller anmäld som uteblir debiteras 500 kronor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 sep 2020

Kontakt

Lennart Rådenmark
Telefon 010-224 45 29
E-post till Lennart Rådenmark

Kontakt