14- 15 okt 2020 klocka 12.30 - 12.00

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Länsstyrelsen bjuder in till en webbaserad fördjupningskonferens om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning den 14-15:e oktober. Under konferensen talar sakkunniga och goda exempel på arbetssätt och metoder delges.

Personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld av närstående har länge varit osynliggjorda. Samtidigt vet vi att kvinnor med funktionsnedsättning blir utsatta för våld av närstående i högre utsträckning än andra. Våldet som riktas mot kvinnor med funktionsnedsättning liknar det våld som andra utsätts för, men samtidigt ställer frågan andra krav på upptäckande av våld och förebyggande arbete.

Målgrupp

Målgrupp är enhetschefer, socialtjänst, chefer, samordnare/strateger och politiker hos kommun eller region i Västra Götaland. Du som inom kommun eller regionen arbetar med mänskliga rättigheter, funktionshindersfrågor, social hållbarhet eller folkhälsofrågor är också varmt välkommen.

Tid och plats

14:e oktober 2020, 12.30-15.30 samt 15:e oktober 2020, 08.45-12.00

Konferensen kommer att genomföras digitalt. En länk till konferensen samt praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig.

Dag 1 - 14:e oktober

12.30-12.45 Teknisk uppstart och inloggning

12.45‐13.15 Välkommen!

Setareh Shahbazian Wahnström, Linnéa Björk och Erik Lindqvist, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

13.15‐13.55 Lika men olika – om (mäns) våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Kerstin Kristensen, Jämställdhetsmyndigheten

13.55-14.10 Paus

14.10-14.55 Fortsättning: Lika men olika – om (mäns) våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Kerstin Kristensen, Jämställdhetsmyndigheten

14.55-15.25 Ett funktionshindersperspektiv i arbetet mot mäns våld mot kvinnor – goda exempel på förebyggande arbete

Janan Zapata Gutierrez, Göteborgs Stad

15.25-15.30 Summering och avslut av dag 1

 

Dag 2 - 15:e oktober

08.45-09.00 Teknisk uppstart och inloggning

09.00‐09.15 Välkommen!

Setareh Shahbazian Wahnström, Linnéa Björk och Erik Lindqvist, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

09.15‐09.50 Att motverka mäns våld mot kvinnor - en del av funktionshinderspolitiken

Karl-Oskar Öhman, Myndigheten för delaktighet

09.50-10.00 Paus

10.00-10.30 VIP Borås, ett kommunalt våldspreventivt arbete för personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning

Kim Lindberg, Borås Stad

10.30-11.15 Risker på nätet för unga med ADHD/AST

Karin Torgny, sakkunnig

11.15-11.25 Paus

11.25-11.55 Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck ur ett funktionshindersperspektiv

Christina Malmqvist, Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland

11.55-12.00 Summering och avslut

VAR: Konferensen kommer att genomföras digitalt.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt