25 sep 2020 klocka 09.00 - 12.00

Jämlik och likvärdig tillgång till en meningsfull fritid - vad visar forskningen?

Foto: Pixabay

Barnkonventionen anger att barn har rätt till lek, fritid och vila. En antal forskare vid Göteborgs universitet presenterar aktuell forskning och belyser förutsättningarna för jämlik och likvärdig tillgång till fritid för barn.

Konferensen riktar sig dig som är intresserad av att ta del av forskning som rör barns livsvillkor och fritid.

Program

9.00 - 9.10 Introduktion till konferensen: Ylva Fredén Engvall, Länsstyrelsen Västra Götaland, Ingrid Höjer, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Elisabeth Rahmberg, Västra Götalandsregionen

9.10 - 9.30 Ungas delaktighet - byggstenar för demokrati: Susanne Liljeholm Hansson, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Samir Cliff Gadré, Parkour-föreningen Stampede

9.35 - 9.55 Den strukturerade fritiden - bidrar den till ungdomars utveckling? Russel Turner, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

10.00 - 10.20 Barn eller Brottsling? En föreläsning om hur synen på bråk, mobbning och konflikter mellan barn förändrats: Johannes Lunneblad, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

10.20 - 10.35 Paus

10.35 - 10.55 Högintensiva och lågintensiva mötesplatser - En föreläsning om rörelsen från organiserade till egenorganiserade fritidsaktiviteter: Peter Korp och Åsa Andersson, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet

11.00 - 11.20 Likvärdig och meningsfull fritid i fritidshem: Catarina Andishmand, Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande

11.25 - 11.45 Att bo varannan vecka - hur påverkar det barns fritid och kompisrelationer: Rakel Berman, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

11.45 - 12.00 Diskussion och avslutning

VAR: Konferensen kommer att webbsändas. Anmälda deltagare kommer att få tillgång till en länk en vecka innan seminariet.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt