10 sep 2020 klocka 08.30 - 12.00

Seminarium: Oro för väntat barn

Foto: Mostphotos

Du får kunskap om vad du behöver vara observant på i mötet med blivande föräldrar. Under halvdagen berättas om en ny länsgemensam riktlinje om samverkan vid oro för väntat barn. 

Redan under en graviditet kan det finnas behov av samverkan mellan olika aktörer för att säkerställa utökat stöd och skydd för det väntade barnet.

Genom att uppmärksamma blivande föräldrars levnadsvillkor, behov och föräldraförmåga samt att bedöma risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv kan säkerhet och trygghet för det väntade barnet stärkas.

Halvdagen ger kunskap om vad du som chef eller medarbetare behöver vara observant på i mötet med blivande föräldrar och varför.

Under halvdagen berättas om en ny länsgemensam riktlinje om samverkan vid oro för väntat barn. Det ges även exempel på arbetsmodeller för att i tidigare skede under graviditet inleda samverkan mellan hälso- och sjukvård och kommun om insatser till förmån för det väntade barnet.

Målgrupp

Chefer och medarbetare från verksamheter i kommun och region som möter blivande föräldrar.

Program

  • Oro för väntat barn
    Lina Ljung Roseke, Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam
  • Barn till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar – tidigt stöd och samverkan
    Sandra Melander, SUF (Samverkan-Utveckling-Föräldraskap-kunskapscentrum), Region Uppsala
  • Barn till föräldrar med missbruk/beroende
    Jenny Rangmar, Göteborgsregionen FoU i Väst
  • Goda exempel från praktiken: Arbetssätt i Fyrbodal och Södra Älvsborg och erfarenheter från Birkahemmet.

VAR: Seminariet direktsänds på webben. Länk skickas veckan innan webbsändningen via mejl till dig som har anmält dig.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 sep 2020

Kontakt