06 nov 2020 klocka 09.00 - 12.00

Utbildningsdag om krigsorganisation - Göteborg

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till en utbildningsdag om planeringsförutsättningar och krigsorganisation.

Utbildningsdagen handlar bland annat om kommunernas arbete, enligt den överenskommelse om civilt försvar som finns mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och regioner. Överenskommelsen reglerar bland annat kraven som staten ställer på kommunerna.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som deltar i kommunens arbete med att skapa en krigsorganisation, till exempel säkerhetssamordnare/krisberedskapssamordnare, jurist, HR-chef. Maximalt fyra deltagare per kommun.

09.00 Uppstart och presentation

09.05‐10.00 Kommunernas uppgifter enligt MSB/SKR:s överenskommelse samt tillkommande uppgifter vid höjd beredskap. Krigsorganisation – Krisledning vid extraordinär händelse kontra höjd beredskap – påverkansfaktorer vid kommunens planering.

10.00-10.15 Paus

10.15-11.15 Krigsorganisation – Tjänsteplikt/Krigsplacering – Skövde kommun redovisar sitt pilotprojekt.

11.15-12.00 Frågor – tid för diskussion.

VAR: Konferensen sker digitalt. Du som anmäler dig kommer att få länk och praktisk information via e-post i god tid innan konferensen.

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt