01 okt 2020 klocka 09.00 - 16.00

Fullmaktslagar – en utbildningsdag för jurister

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till en utbildningsdag om Fullmaktslagarna och dess tillämpning.

Utbildningsdagen handlar bland annat om kommunernas, regionens och länsstyrelsens planeringsarbete med att skapa en krigsorganisation och fullmaktslagarnas betydelse under såväl planeringsskedet som under höjd beredskap. Föreläsare är Marika Ericson, Försvarshögskolan. 

Målgrupp

Dagen riktar sig i första hand till kommunjuristerna samt jurister på VG-regionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. De kommuner som saknar kommunjurist väljer själva vilken deltagare som är mest lämplig deltagare.

09.00-09:30 Kaffe och frukostfralla finns serverad

09.30‐09:50 Uppstart och presentation

09.50‐10.50 Grupparbete – Fullmaktslagar och vilka frågetecken dessa väcker?

10.50-11.00 Paus

11.00-12.00 Föreläsning – Marika Ericson

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Föreläsning – Marika Ericson

14:00-16.00 Gemensam diskussion med utgångspunkt i grupparbetet och föreläsningen.

14.45-15.00 Avbrott för eftermiddagsfika

VAR: United Spaces, Östra Hamngatan 16, Göteborg.

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri. Frukostfralla, lunch och fika ingår för alla deltagare.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 aug 2020

Anmäl dig

Kontakt