10 sep 2020 klocka 09.30 - 15.30

Att bygga ett samhälle för alla

- tillgänglighet i samhällsbyggnadsprocessen

Bild tagen uppåt på en skyskrapa med en bit av himlen ovanför.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder in till en dag med fokus på tillgänglighet i samhällsbyggnad för kommuner och Västra Götalandsregionen.

För många personer med funktionsnedsättning är tillgängligheten helt avgörande för att kunna delta i samhället på lika villkor som andra. I Västra Götaland kvarstår dock brister i tillgängligheten samtidigt som nya hinder skapas.

Under förmiddagen är universell utformning och en hållbar samhällsbyggnad i fokus. Eftermiddagen riktar in sig på tillsynsvägledning och tillgänglighet i fysisk planering utifrån gällande lagstiftning.

Målgrupp

Tjänstepersoner, chefer och politiker inom kommun eller region i Västra Götaland som arbetar med samhällsbyggnad, tillsyn, fysisk planering och/eller enkelt avhjälpta hinder. Du som arbetar med mänskliga rättigheter, funktionshindersfrågor, social hållbarhet och/eller folkhälsofrågor är också varmt välkommen.

Tid och plats

10 september 2020, kl. 09.30-15.30

Konferensen kommer att genomföras digitalt. En länk till konferensen samt praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig.

09.30‐10.00 Introduktion: Funktionshinderspolitik och samhällsbyggnad
Linnéa Björk, Erik Lindqvist, Nina Kiani Janson och Ann-Louise Hulter, Länsstyrelsen Västra Götaland

10.00‐10.30 Politik för gestaltad livsmiljö
Andreas Lidholm, länsarkitekt, Länsstyrelsen Västra Götaland

10.30-11.15 Universell utformning i samhällsbyggnad
Per-Olof Hedvall, expert vid Certec, Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola LTH

11.15-11.45 Gruppdiskussion: Hur kan vi arbeta med universell utformning i samhällsbyggnad?

11.45-12.45 Paus

12.45-13.30 Tillsyn och tillgänglighet i fysisk planering. Vilken lagstiftning finns, vad vet vi och vilka verktyg finns?
Hans von Axelsson, Myndigheten för delaktighet

13.30-14.00 Tillgänglighetsdatabasen och riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer – verktyg för ökad tillgänglighet
Åsa Kågeson, Västra Götalandsregionen och Alexander Markling, Ulricehamns kommun

14.00-14.15 Paus

14.15-14.45 Goda exempel på arbete med enkelt avhjälpta hinder
Andreas Johansen, Fastighetskontoret, Göteborgs Stad

14.45-15.15 Gruppdiskussion: Hur kan vi stärka arbetet med fysisk tillgänglighet?

15.30 Avslut

VAR: Konferensen kommer att genomföras digitalt. En länk till konferensen samt praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 aug 2020

Anmäl dig

Kontakt