01 jun 2020 klocka 18.00 - 21.00

Sommarkväll i fårhagen i västra Bohuslän

Foto: Hillevi Upmanis

Följ med ut i fårhagen och titta på natur och kulturvärden i jordbrukslandskapet och restaurerade betesmarker. Vi tittar även på odling av grovfoder till fåren.

Vi besöker marker hos Tora Windahl som bor på Nedre Sandbäck söder om Hamburgsund. Hon har cirka 50 tackor och 8 hektar vall och 11 hektar naturbetesmarker. Hon har en nyrestaurerad naturbetesmark på drygt 5 hektar. Här finns flera olika typer av betesmarker som mosaikbetesmark, trädbärande betesmark och öppna strandbeten.

Vi visar exempel på olika natur- och kulturvärden och pratar om hur de skall skötas för att värdena skall bevaras eller öka. Vi tittar på hur de olika typerna av betesmarker kan se ut och vilka stöd och ersättningar man kan få. Vi pratar lite om restaurering av betesmarker och vad som är viktigt att tänka på när man sköter värdefulla betesmarker med får.

Vi pratar även om hur du kan bedriva småskalig vallodling med små insatser som ändå gör skillnad för grovfodrets kvalité. Vi kommer ta upp gödsling av vall, skördetidpunkt samt renovering av äldre vallar.

Detta sammantaget ger fantastiska naturvärden att titta på! Så kom och få nya intryck och ta tillfället att förbättra din kunskap inom vallodling och skötsel av betesmarker till får.

Medverkar gör även Bohusläns fåruppfödare.

Välkomna till en givande fältvandring!

På grund av rådande läge med coronaviruset (covid-19) kommer vi att begränsat antalet deltagare på våra aktiviteter. Det innebär att anmälan är nödvändig. Vi kommer också bara uppehållas oss i fält.

Det kommer inte att bjudas på gemensam fika, så ta med eget fika. Vi följer noggrant utvecklingen och direktiven gällande smittspridningen av covid-19. Det innebär att aktiviteter och datum som är planerade i dagsläget kan komma att ändras eller ställas in. Vid förändringar kommer vi att meddela anmälda deltagare via e-post eller mobiltelefon.

Om du har symptom på luftvägsinfektion ska du stanna hemma, liksom om du tillhör en riskgrupp. Samåk ej med andra än de du normalt umgås med. På gården ska vi hålla avstånd mellan varandra, vi samåker inte och hälsar inte i hand.

Anmäl dig

Det finns en ledig plats kvar. Sista anmälningsdag är den 27 maj klockan 00.00.

ÅÅÅÅMMDD-XXXX

VAR: Nedre Sandbäck, Hamburgsund

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 maj 2020

Kontakt