11 nov 2020 klocka 09.30 - 12.00

Vem upphandlar vi för?

Välkommen till en förmiddag om tillgänglighetskrav i offentlig upphandling.

Svensk offentlig sektor upphandlar för 706 miljarder per år. De varor, tjänster och produkter som upphandlas påverkar möjligheten till delaktighet och jämlika levnadsvillkor för många. I lagen om offentlig upphandling (LOU) anges att tillgänglighetskrav ska ställas. Samtidigt saknas kunskap om hur vi ställer sådana krav och vem vi upphandlar för.

Länsstyrelsen bjuder in till en förmiddag med fokus på tillgänglighetskrav i upphandling. Under dagen deltar Upphandlingsmyndigheten som beskriver vilka lagkrav som gäller för kommuner och regioner, ger konkreta tips och informerar om verktyg och metoder. Upphandlingsmyndigheten håller även i en workshop för att föra oss framåt i arbetet med offentlig upphandling.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som arbetar med inköp, upphandling eller kravställning på kommun eller i Västra Götalandsregionen. Dagen är särskilt aktuell för dig som upphandlar varor, tjänster eller produkter som ska användas av fysiska personer. Du som inom kommun eller regionen arbetar med mänskliga rättigheter, funktionshindersfrågor, social hållbarhet eller folkhälsofrågor är också varmt välkommen.

Tid och plats

Onsdag 11 november 2020, kl 9.30-12.

Konferensen kommer att genomföras digitalt. En länk till konferensen samt praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig.

Program

09.15 Teknisk uppstart och inloggning

09.30‐10.00 Den svenska funktionshinderspolitiken, tillgänglighet och universell utformning

Linnéa Björk och Erik Lindqvist, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10.00‐11.00 Upphandling som verktyg för att skapa tillgänglighet – vilka krav gäller enligt LOU och hur kan vi leva upp till dessa?

Lena Ceesay och Ellionor Triay Strömvall, Upphandlingsmyndigheten

11.00-11.45 Workshop tillsammans med Upphandlingsmyndigheten

11.45-12.00 Frågestund och avslut

VAR: Konferensen genomförs digitalt. Länk skickas i god tid till dig som anmält dig.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt