17 sep 2020 klocka 09.30 - 15.30

INSTÄLLD! Funktionshinderspolitik i Skaraborg: Tillsammans kan vi fylla luckorna!

Välkommen till en konferens med fokus på funktionshinderpolitiken!

Var femte person har någon form av funktionsnedsättning. De får inte samma förutsättningar som andra att vara delaktiga i samhället fullt ut. Att var femte person saknar samma möjligheter i livet som övriga personer innebär att vi har stora luckor i vårt samhälle. Men tillsammans kan vi fylla luckorna. Detta budskap har Länsstyrelsens kampanj ”Tillsammans kan vi fylla luckorna” som pågår under 2020.

Länsstyrelsen i Västra Götaland arrangerar som en del av kampanjen denna konferens om kommuner och regionens genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det nationella målet för funktionshinderspolitiken.

Dagen innehåller bland annat en introduktion till Myndigheten för delaktighets nya metodstöd med fokus på funktionshinderspolitik i ledning och styrning samt aktiv involvering och samråd med funktionshindersrörelsen.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar som tjänsteperson, chef eller politiker med funktionshindersfrågor, mänskliga rättigheter, folkhälsoplanering och/eller social hållbarhet i kommun eller på Västra Götalandsregionen. Representanter från funktionshindersorganisationer i länet är också varmt välkomna.

Tid och plats

17:e september kl. 9.30-15.30. Vi bjuder på frukost från 9.00.

Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde

Dagen är kostnadsfri. Frukost, lunch och fika ingår för alla deltagare.

Vi utgår från att konferensen kommer att genomföras fysiskt. Om detta inte är möjligt kan den eventuellt komma att genomföras digitalt. Du kommer att få information om upplägget i god tid innan konferensen.

Program

09.30 Grunderna i funktionshinderspolitiken, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det nya nationella målet för funktionshinderspolitiken utifrån kommuner och regionens roll och verksamheter

10.30 Presentation av Myndigheten för delaktighets metodstöd gällande funktionshindersperspektiv i ledning och styrning

11.00 Diskussion i grupper – hur kan vi utveckla ledningen och styrningen av funktionshinderspolitiken?

12.00 Lunch

13.00 Om samråd och aktiv involvering av personer med funktionsnedsättning

13.30 Presentation av Myndigheten för delaktighets metodstöd gällande samråd och aktiv involvering

14.00 Fika

14.20 Gruppdiskussion – hur kan vi utveckla arbetet med aktiv involvering av personer med funktionsnedsättning?

15.20 Möjligheter till stöd från Länsstyrelsen

15.30 Avslut

Tillgänglighet

För att alla ska ha möjlighet att delta ber vi alla deltagare att undvika parfym och andra doftande hygienartiklar.

Anmälan

Du anmäler dig via webbformuläret nedan. Sista anmälningsdag: 1 september. Det finns ett begränsat antal platser och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna vid behov.

VAR: Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri. Frukost, lunch och fika ingår för alla deltagare.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt