08 okt 2020 klocka 09.30 - 15.00

Gör din egen HACCP – tre dagars kurs för livsmedelsföretagare på landsbygden

Köttstycke med svensk kvalitetsstämpel

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i HACCP. Kursen är uppdelad på tre dagar där teori och praktiska övningar varvas. Under kursen kommer du lära dig mer om vilka risker som kan förekomma och hur du förebygger dem, men även hjälp med att analysera din egen tillverkning/beredning.

HACCP är en engelsk förkortning av Hazard Analysis Critical Control Point och översätts som faroranalys och kritiska kontrollpunkter. Det är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedlen ska vara säkra för konsumenten. Ta chansen att arbeta fram ditt företags egen HACCP!

Innehåll

  • Bakgrunden till HACCP, dess historia
  • HACCP-systemets 7 principer
  • Grundförutsättningar såsom rutiner, lokaler, flöden och mikrobiologi
  • Produktbeskrivningar, flödesschema
  • Faroanalys
  • Kritiska kontrollpunkter (CCP)
  • Eget arbete, hur ser ditt produktflöde ut, vilka faror kan förekomma och hur kan du förebygga dem?

Datum

De tre kursdagarna är den 8 oktober, 22 oktober samt 5 november 2020

Syfte

Kursen ska ge deltagaren grundläggande kunskaper om HACCP.

Mål

Efter genomförd kurs ska du känna till HACCP-begreppen och innebörden av ett riskbaserat tänk i din livsmedelshantering. Du ska ha kännedom om vilka faror som kan förekomma i din produktion och hur du kan förebygga dem.

Innehåll

Bakgrunden till HACCP dess historia

Grunder inför HACCP-arbetet: grundförutsättningar, rutiner, lokaler, flöden, mikrobiologi

HACCP systemets 7 principer.

Flödesschema

Produktbeskrivningar

Faroanalys

Kritiska kontrollpunkter (CCP)

HACCP i praktiken:

Hur ser ditt flöde ut?

Faroanalys: Vilka faror kan finnas i ditt produktionsflöde?

Riskbedömning

Kritiska kontrollpunkter (CCP)

Grupparbeten

Eget arbete

Omfattning

3 kursdagar (8 oktober, 22 oktober samt 5 november 2020) på totalt 12 timmar. Tid för lunch och fika är borträknat

Kursintyg

Kursintyg utfärdas efter deltagande på samtliga tre kursdagar.

Kursledare och föreläsare

Johanna Eriksson, Rådgivare inom livsmedelssäkerhet och småskalig livsmedelsförädling på Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Om du inte fått en bekräftelse på din anmälan inom 1 timme via e-post. Hör av dig till oss så vi kan kontrollera att din anmälan är registrerad.

Veckan innan kurstillfället kommer en kallelse med mer information att skickas till din e-post.

Kursavgiften faktureras i efterhand. Anmälan är bindande och kursavgiften debiteras om man uteblir utan att avanmäla sig. Eventuell avanmälan ska ske senast 24 september 2020 till kursansvarig.

Om kursen är fullbokad kontakta kursansvarige Johanna Eriksson för att komma med på reservlistan.
Telefon: 010-224 52 23
E-postadress: johanna.s.eriksson@lansstyrelsen.se

VAR: Vara Folkhögskola, Vara

KOSTNAD: 1200 kr exkl moms (inkl fika, lunch och kursmaterial)

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt

Johanna Eriksson

Rådgivare inom livsmedelssäkerhet och småskalig livsmedelsförädling på Länsstyrelsen i Västra Götalands län

E-post till Johanna Eriksson

Telefon 010-224 52 23

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt