14 apr 2020 klocka 09.00 - 12.00

Inbjudan till dialog om trygg elförsörjning i Fyrbodal

elledningar mot ljusblå himmel

Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen in till en halvdag där vi diskuterar effektsituationen på kort och lång sikt i Fyrbodal.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Uppsala fått ett regeringsuppdrag där vi ska kartlägga och analysera länens effektsituation på kort och lång sikt.

Mötet kommer att fokusera på detta uppdrag och vi vill ha en dialog med er för att få en bild av hur effektsituationen ser ut i Fyrbodal. Länsstyrelsen har ett tätt samarbete med Västra Götalandsregionen kring uppdraget.

Mer om uppdraget på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Målgrupp

Lokala och regionala elnätbolag samt du som arbetar med näringslivsfrågor eller planering på kommunen.

Syfte och frågeställningar

Att få in information och synpunkter till det regeringsuppdrag som beskrivs ovan. Intressanta frågeställningar kring effektsituationen är:

  • Hur ser statusen ut för er idag? Vilka är de största utmaningarna?
  • Vad ser ni för trender/prognoser framöver som kan påverka effektbehovet?
  • Vad behöver ni för att kunna planera för ert framtida effektbehov (från exempelvis myndigheter, andra nätägare, kommunerna, elförbrukare)?

Ett mer detaljerat program kommer senare.

Vi förbehåller oss därför rätten att prioritera bland anmälningarna vid behov. Du som inte är direkt målgrupp för träffen får delta i mån av plats.

VAR: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla. Lokal: Dalsland.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 apr 2020

Anmäl dig

Kontakt