01 sep 2020 klocka 09.30 - 15.30

Temadag om grön infrastruktur

Nu arbetar vi vidare! Länsstyrelsen bjuder in till seminarium om grön infrastruktur och ekosystemtjänster tisdagen den 1 september 2020. Seminariet hålls via Skype.

Förmiddagen kommer att bjuda på flera intressanta föredrag om grön infrastruktur och ekosystemtjänster, planeringsunderlag för kommunerna och finansieringsmöjligheter genom LONA. Under eftermiddagen övergår vi till workshops där vi diskuterar hur vi gemensamt framöver kan jobba för att stärka den gröna infrastrukturen och därmed naturens förmåga att producera ekosystemtjänster.

Målgrupp

Temadagen riktar sig främst till kommunekologer och planerare som jobbar med frågorna på olika sätt.

Tid

Tisdagen den 1 september 2020 kl 9.30-15.30. Incheckning i mötet och tekniktest från kl 9.00.

9.00 Incheckning i mötet.

9.30 Inledning
Dagens moderator Anders Bergström inleder dagen och presenterar temat.

9.50 Pollineringsuppdraget
Länsstyrelsens samordnare Marja Nordin berättar om arbetet med att stärka förutsättningarna för vilda pollinatörer i landskapet.

10.05 Invasiva arter
Länsstyrelsens samordnare Marie-Louise Fagerström berättar om arbetet med invasiva arter.

10.20 LONA och grön infrastruktur
Anders Bergström, Länsstyrelsens handläggare av LONA-ansökningar, berättar om nya riktlinjer och prioriteringar av LONA-medel för åtgärder kopplade till grön infrastruktur.

10:40 - 10:50 Paus

10.50 Öckerö kommuns grönstrukturplan – erfarenheter och lärdomar
Tanja Barrett, Öckerö kommun, berättar om kommunens arbete med att ta fram en LONA-finansierad grönstrukturplan, samt viktiga erfarenheter och lärdomar av arbetet

11.10 Ekologiska kantzoner
Maria Owemyr, Länsstyrelsens vattenavdelning, berättar om kartläggningen av ekologiska kantzoner och deras betydelse som producenter av ekosystemtjänster.

11.30 Utvecklat underlag för grön infrastruktur i översiktlig planering
Elisabet Ebeling, Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet, presenterar arbetet med framtagande av ett utvecklat underlag för översiktlig kommunal planering.

12:00 - 13:00 Lunch

13.00 – 15.00 Workshops
Hur kan kommuner jobba med grön infrastruktur och multifunktionella ekosystemtjänster i fysisk planering och förvaltning? Mer information om detta kommer.

Paus cirka kl 14.30

15.00 Sammanfattning
Moderator Anders Bergström sammanfattar dagen

15.30 Avslutning

VAR: Skypemöte. Länk till mötet skickas ut vecka 35.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 aug 2020

Anmäl dig

Det finns inga lediga platser kvar.

Kontakt