22 apr 2020 klocka 09.00 - 14.30
Två personer på varsin stand up paddle ute på en sjö i solnedgång.

Temadag: Det vattenburna friluftslivet

9:00 Incheckning och teknik

9.30 Inledning
Dagens moderator Maria Kilnäs från Länsstyrelsen inleder dagen.

9.45 Banbrytande projekt
Ida Lindbergh från Göteborgs Regionen och Andreas Skriver Hansen från Göteborgs universitet berättar om resultaten från projketet av mellankommunal kustzonsplanering och hur friluftslivet kartlagts på ett helt nytt sätt som planeringsunderlag.

10:20 Strandskydd och allemansrätt
Linda Karlsson, en av Länsstyrelens strandskyddsexperter, berättar vad som gäller angående strandskydd och allemansrätten.

10:40 - 10:50 Paus

10:50 Friluftsfrämjnadet
Regionordförande Hans Rengman på Friluftsfrämjandet berättar om föreningens arbetet för att öka friluftsandet på vatten.

11:10 Kajaktiv
EntreprenörenPatrik Forsling på Kajaktiv från Tjörn berättar om att bedriva en verksamhet där paddling är utgångspunkten.

11:30 Sportfiskarna
Sportfiske är stort! I Sverige är vi två miljoner som sportfiskar någon gång årligen. Hans Lindqwist från Sportfiskarna berättar om verksamheten. Vi får ta del av hur deras erfarenhet av att skapa ett friluftsintresse.

11:50 Filuftslivets år 2021
Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har. Länsstyrelsens friluftssamornare Robert Andersson berättar om sensate nytt om planeringen.

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 Minska olyckor
Varje år drunknar 450 personer i Sverige. Mikael Olausson från Svenska livräddningssällskapet berättar om certifieringen "En vattensäker kommun".

13:20 Hållbarhetsskärgård
Leaderprojektet "Hållbar skärgård" är ett proaktivt arbete för att möta det ökande trycket av besökare i Bohusläns skärgård. Projektledare Ingela Holgersson, berättar om arbetet.

14:00 Frågestund

14:30 (cirka) Avslutning

VAR: Temadagen genomfördes digitalt via Skype.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt

Robert Andersson