10 sep 2020 klocka 09.30 - 15.30

INSTÄLLD!
Robust vattenförsörjning – nu och i framtiden – delregional träff Fyrbodal

Välkommen till en dag om robust vattenförsörjning – nu och i framtiden. Länsstyrelsen bjuder in till dialog kring strategiskt viktiga beslut som behöver fattas för att säkerställa en långsiktigt robust vattenförsörjning.

Frågorna är stora och många:

  • Vad får vattenförsörjning kosta?
  • Vad kostar det att inte förbereda sig?
  • Tar vi dricksvattnet för givet?
  • Kan vi ha tillväxt utan robust vattenförsörjning?
  • Finns det hinder mot att jobba för en robust vattenförsörjning?

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. En robust vattenförsörjning som säkrar att vatten finns i tillräcklig mängd med önskvärd kvalitet är helt avgörande för att vårt samhälle ska fungera. På grund av klimatförändringar står vattenförsörjningen inför stora utmaningar. Översvämningar kan ge problem med vattenkvalitet och torka kan ge brist på tillgängligt vatten. Samtidigt behöver stabiliteten och motståndskraften öka i våra samhällsviktiga funktioner för att klara både vardagens krav och de behov som uppstår när vi nu bygger upp vårt totalförsvar igen.

Vi behöver därför tänka och planera långsiktigt så att våra vattenresurser används på ett hållbart sätt för att säkerställa en robust vattenförsörjning för dricksvatten, jordbruk och industri, samtidigt som vi bevarar våra naturvärden.

Målgrupp

  • Förtroendevalda
  • Chefer i kommunledning / strategiska funktioner kopplat till kommunens vattenförsörjning.

Program

Program för dagen kommer senare.

VAR: Trollhättan

KOSTNAD: Avgift för deltagande är 300 kr (inklusive moms). Betalning sker via faktura. Anmälan är bindande, vi återbetalar inga deltagaravgifter. Du kan skicka en ersättare om du själv får förhinder. Meddela i så fall detta snarast möjligt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 26 april klockan 23.30.

Kontakt