05 maj 2020 klocka 09.30 - 15.00

INSTÄLLD Livsmedelshygien – introduktionskurs

Lax på tallrik. Foto: Johanna Eriksson. 

Länsstyrelsen erbjuder nu en fyra timmars introduktionskurs i grundläggande livsmedelshygien. Kursen ger dig en inblick i livsmedelslagstiftningen och betydelsen av god livsmedelshygien för att producera säkra livsmedel.

Som livsmedelsföretagare är man alltid ansvarig för att livsmedlen som produceras, hanteras eller serveras är säkra. Att skaffa sig kunskap och motivation är grunden till fräscha och säkra livsmedel men även till en god ekonomi.

Innehåll i kursen

  • Livsmedelslagstiftningen – hygienförordning
  • Gundförutsättningar, rutiner för god hygien
  • Smittor, smittkällor, personlig hygien
  • Kort introduktion till HACCP
  • Biologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror
  • Exempel på matförgiftningar

Syfte och mål

Kursens syfte och mål är att ge deltagaren grundläggande kunskaper i livsmedelshygien för att producera säkra livsmedel.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som driver, är anställd eller tänker starta en livsmedelsverksamhet på landsbygden.

Omfattning

Fyra timmar. Tid för och fika är borträknat.

Kursledare och föreläsare

Johanna Eriksson, Rådgivare inom livsmedelssäkerhet och småskalig livsmedelsförädling på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Reservplatser

Om kursen är fullbokad kontakta kursansvarige: Johanna Eriksson 010-224 52 23 eller johanna.s.eriksson@lansstyrelsen.se för att komma med på reservlistan.

Denna kurs finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

VAR: Vara Folkhögskola, Vara

KOSTNAD: 500 kronor exklusive moms (inklusive fika, lunch och kursmaterial)

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 apr 2020

Kontakt