03 apr 2020 klocka 09.00 - 15.00

Dagen genomförs längre fram!Utbildningsdag krigsorganisation, Skövde

Välkommen till en utbildningsdag om planeringsförutsättningar, krigsorganisation och kommunernas arbete.

Uppdatering 17 mars 2020:
Träffen kommer att genomföras vid ett senare tillfälle. Vi återkommer med nytt datum lite längre fram i vår.

 

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till en utbildningsdag om planeringsförutsättningar och krigsorganisation.

Utbildningsdagen handlar bland annat om kommunernas arbete enligt den överenskommelse om civilt försvar som finns mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och regioner. Överenskommelsen reglerar kraven som staten ställer på kommunerna.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som deltar i kommunens arbete med att skapa en krigsorganisation, till exempel säkerhetssamordnare, krisberedskapssamordnare, jurist, HR-chef. Maximalt fyra deltagare per kommun.

Program

09.00 Kaffe och frukostfralla finns serverad.

09.30–09.45 Uppstart och presentation.

09.45–10.45 Kommunernas uppgifter enligt överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges kommuner och regioner. Tillkommande uppgifter vid höjd beredskap.

10.45–11.00 Paus

11.00–12.00 Krigsorganisation. Tjänsteplikt/krigsplacering. Skövde kommun redovisar sitt pilotprojekt.

12.00–12.45 Lunch

12.45–13.30 Krigsorganisation. Krisledning vid extraordinär händelse kontra höjd beredskap – påverkansfaktorer vid kommunens planering.

13.30–14.15 Grupparbete. Inom vilka delar kan vi samarbeta – vilka delar måste var och en göra själv? Krigsplacering av vissa kategorier eller hela organisationen?

14.15–15.00 Redovisning av grupparbete, summering och avslut.

15.00–15.15 Eftermiddagsfika.

VAR: Hotell Prisma, Ekedalsgatan 2, Skövde

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt