08 maj 2020 klocka 09.00 - 15.00

Dagen genomförs längre fram!

Utbildningsdag krigsorganisation, Göteborg

Välkommen till en utbildningsdag om planeringsförutsättningar, krigsorganisation och kommunernas arbete.

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till en utbildningsdag om planeringsförutsättningar och krigsorganisation.

Utbildningsdagen handlar bland annat om kommunernas arbete enligt den överenskommelse om civilt försvar som finns mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och regioner. Överenskommelsen reglerar kraven som staten ställer på kommunerna.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som deltar i kommunens arbete med att skapa en krigsorganisation, till exempel säkerhetssamordnare, krisberedskapssamordnare, jurist, HR-chef. Maximalt fyra deltagare per kommun.

VAR: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

KOSTNAD: Lunch och fika ingår. Utbildningsdagen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt