25 mar 2020 klocka 09.30 - 16.00

OBS INSTÄLLD Informationsdag om statliga ersättningar för asylsökande och nyanlända, Göteborg

Välkommen till en informationsdag om ersättningar som kommun eller region är berättigade till för personer under asyltiden, och för personer med uppehållstillstånd efter kommunplacering.

Syftet är att ge deltagarna ökade kunskaper om de statliga ersättningarna under asyltiden och i mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända samt förbättrade verktyg i det dagliga arbetet. Föreläser gör Migrationsverkets handläggare från Enheten Statlig ersättning Asylsökande och Enheten Anvisning av barn och statlig ersättning nyanlända.

Bahman Palani delar med sig av erfarenheter från arbetet i Nyköpings kommun med hanteringen av återsökningar av statliga medel för asyl- och flyktingmottagande.

Målgrupp

Ekonomer eller andra tjänstepersoner som återsöker statliga ersättningar inom kommun och region.

Program

9.30-10.00 Registrering, Kaffe och smörgås serveras från 9.30. 

10.00-10.05 Välkommen och inledning

10.05-12.00 Ersättningar som kommun eller landsting är berättigade till för personer under asyltiden

12.00-13.15 LUNCH. Lunch ordnar du på egen hand. 

13:15-14:00 Erfarenhetsutbyte av arbetet som statsbidragscontroller
Bahman Palani, Nyköpings kommun

14:00-14.45 Ersättningar som kommun eller region är berättigade till för personer med uppehållstillstånd efter kommunplacering.

14.45-15.15 FIKA

15.15-15:55 Ersättningar som kommun eller region är berättigade till för personer med uppehållstillstånd efter kommunplacering (forts).

15:55-16.00 Avslutning

TILLGÄNGLIGHET: Hiss (max 400 kg), tillgänglighetsanpassad toalett samt hörslinga 

VAR: Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2b, Göteborg

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Utebliven avanmälan debiteras med 500 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt

Elin Sandberg
E-post till Elin Sandberg

Kontakt