04 mar 2020 klocka 09.30 - 16.00

Temadag om fritidsbåtar och miljöpåverkan

Segelbåt uppställd på asfaltplan med rester av bottenfärg på marken under.

Välkommen till en dag med information om fritidsbåtars miljöpåverkan samt möjlighet till diskussioner om tillsynsfrågor och samsyn.

Målgrupp

Handläggare vid miljökontoren i Västra Götalands län och Hallands län samt företrädare för marinor och båtföreningar och andra intresserade.

Anmälan

Anmälan sker i formuläret nedan. Anmälan är bindande. Om du inte kan komma och inte avanmäler dig eller lämnar din plats till någon annan kommer vi att debitera för kostnaden. Sista dag för återbud är 28 februari. 

Tillgänglighet

Hiss (max 300 kg), tillgänglighetsanpassad toalett samt hörslinga. Har du permobil, kontakta Helena Martinell, helena.martinell@lansstyrelsen.se.

9.30-10 Fika och registrering

10.00 Presentation av rapporten ”Fritidsbåtars miljöpåverkan på grunda kustekosystem i Sverige” (Havsmiljöinstitutet nr 2019:3)

Per-Olav Moksnes, Havsmiljöinstitutet samt Göteborgs Universitet, och Erik Ytreberg, Chalmers tekniska högskola

12.00 Gemensam lunch på restaurang

13.00 Miljöpåverkan från fritidsbåtar – förorenad mark vid uppställningsplatser, spridning via dagvatten, spolplattor, påverkan på sediment, spridning till känsliga närmiljöer med mera. Fokus TBT (tributyltenn) och sediment.

Hur arbetar vi vidare? Vad kan tillsynen göra för att få påverkan av TBT från fritidsbåtshamnarna att minska?

Henrik Bengtsson, Länsstyrelsen Västra Götaland.

14.00 Information om aktuella LOVA-projekt och framtida LOVA-arbete, arbete med alternativ till biocidfärger med mera

Helena Martinell, Länsstyrelsen Västra Götaland.

14.30 Fika

15.00 Workshop – diskussioner om frågor som finns i tillsynen av fritidsbåtshamnar för ökad samsyn.

Skicka gärna in önskemål om ni har frågor ni önskar att vi tar upp. Mejla till helena.martinell@lansstyrelsen.se

16.00 Dagen avslutas

VAR: Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg

KOSTNAD: 300 kronor inklusive lunch och förmiddags-/eftermiddagfika. Kostnaden är exklusive moms.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt

Helena Martinell

Enheten för miljötillsyn